Wachttijden

Zodra we een schriftelijke verwijzing van de specialist of huisarts ontvangen hebben, krijgt u van ons een bevestiging. Eerst vindt een beginassessment plaats (behalve bij het Academisch Slaapcentrum). Wanneer dit is afgerond kunt u worden ingepland voor een gespecialiseerde behandeling. Binnen het Academisch Slaapcentrum vindt diagnostiek / het slaaponderzoek en behandeling vaak in één dag plaats. 

 

Actuele wachttijden

Graag plannen we iedereen zo snel mogelijk in, maar er bestaat een wachttijd. Eén keer in de maand werken we de actuele tijden bij. In sommige gevallen kan de individuele wachttijd afwijken van de getoonde wachttijd.

Hieronder treft u de wachttijden, uitgedrukt in kalenderdagen.

Omwille van de Coronacrisis kunnen op dit moment geen wachttijden worden getoond. 

Wachttijden diagnostiek chronisch long- en hartfalen(1)  
Beginassessment longfalen (klinische indicatie) Ciro  
Beginassessment longfalen (niet-klinische indicatie) Ciro  
Beginassessment hartfalen Ciro  

 

Wachttijden behandeling chronisch long- en hartfalen(2)  
Klinische behandeling: longfalen Ciro  
Niet-klinische behandeling: longfalen Ciro   
Niet-klinische behandeling: longfalen Laurentius Ziekenhuis  
Niet-klinische behandeling: longfalen Maastricht UMC+  
Niet-klinische behandeling: longfalen Catharina Ziekenhuis  
Niet-klinische behandeling: longfalen Elkerliek Ziekenhuis  
Niet-klinische behandeling: longfalen St. Jans Gasthuis  
Niet klinische behandeling: hartfalen Ciro   
Niet-klinische behandeling: hartfalen Maastricht UMC+   
Niet-klinische behandeling: hartfalen Laurentius Ziekenhuis   

 

Wachttijden Academisch Slaapcentrum  
Wachttijd diagnostiek(1) *  
Wachttijd behandeling(2)**  
Wachttijd polikliniek(3)  

 

Wat betekent dit?

(1)Wachttijd diagnostiek: het aantal dagen tussen de aanmelding van uw verwijzer en het beginassessment binnen de kliniek of diagnostiek binnen het Academisch Slaapcentrum
(2)Wachttijd behandeling: dit betreft de driemaandelijks gemiddelde wachttijden binnen de kliniek of het Academisch Slaapcentrum
(3)Wachttijd polikliniek: het aantal dagen tussen het maken van een afspraak door u tot het moment dat u terrecht kunt in het Academisch Slaapcentrum

Assessment: het intakegesprek maakt onderdeel uit van het beginassessment

Aanvulling Academisch Slaapcentrum

* Diagnostiek en behandeladvies binnen 1 dag; u ontvangt de ochtend na de diagnostiekmeting (slaaponderzoek) meteen een advies voor verdere behandeling. 

** Indien u een behandeladvies heeft ontvangen waarvoor aanvullend (slaap)onderzoek nodig is dan wordt u hiervoor binnen 2 weken ingepland.

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor de behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Indien u vragen heeft over de locaties waar onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn kunt u bellen naar de afdeling plannning via +31(0)475-587656.