News

13-03-2020

Ciro schort uit voorzorg niet-acute zorgactiviteiten voor kwetsbare patiënten op

Ciro heeft vandaag als preventieve maatregel rondom de aanpak van het coronavirus besloten de komende 14 dagen in de kliniek in Horn alleen zorg te verlenen aan longpatiënten die zorgafhankelijk zijn of langdurig in Ciro verblijven.

Belang patiëntveiligheid voorop

Een van de belangrijkste redenen voor dit besluit is de aard van de behandeling die onder meer bestaat uit groepssessies. “In een dergelijke sessie met veel deelnemers kan een virus zich makkelijker verspreiden”, licht Ingrid Augustin, bestuurder van Ciro toe. “Juist binnen de groep van patiënten met chronische hoest- en kortademigheidsklachten is het onderscheid ziek en ‘normaal’ moeilijker te maken. Ook wordt binnen Ciro geen acute zorg verleend; het gaat vooral om chronische zorg aan een kwetsbare groep. Om tot dit besluit te komen is een zorgvuldige afweging gemaakt, waarbij de patiëntveiligheid zwaar heeft gewogen”, aldus Augustin. Over 14 dagen zal de maatregel worden geëvalueerd.

Slaapcentrum wel open

Het Slaapcentrum van Ciro blijft wel open voor slaaponderzoek. Deze groep patiënten verblijft slechts één nacht in Ciro, heeft zeer gering contact met anderen en is minder kwetsbaar. Ook zijn er extra maatregelen genomen. Denk hierbij aan eten op de eigen kamer in plaats van in de gezamenlijke brasserie om contact met anderen verder te beperken. Poli afspraken vinden waar mogelijk telefonisch plaats.

Update 16/3: Slaapcentrum toch gesloten. Lees hier meer.

Gepersonaliseerd behandelprogramma

In de kliniek van Ciro doorlopen patiënten met een complex chronische longaandoening of hartfalen een gepersonaliseerd behandelprogramma. Dit programma duurt gemiddeld 8 weken. Een kleine groep patiënten verblijft langdurig in Ciro en heeft extra zorg nodig. Zij blijven ook nu opgenomen. De behandeling voor de grootste groep patiënten die niet zorgafhankelijk is, is op 13 maart opgeschort. Patiënten zijn naar huis gegaan. Hierop is overwegend begripvol gereageerd.

Eén patiënt eerder COVID-19

Eerder is bekendgemaakt dat bij één patiënt in Ciro COVID-19 is vastgesteld. Vermoedelijk heeft deze patiënt het coronavirus gedurende zijn weekendverlof opgelopen. De patiënt is al enkele dagen thuis in isolatie.

Over Ciro

Ciro in Horn is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met een complex chronische longaandoening (zoals COPD en astma), chronisch hartfalen en/of slaapstoornis en streeft naar de best mogelijke persoonsgerichte diagnostiek, behandeling en zorg om kwaliteit van leven en/of gezondheid te optimaliseren.