News

20-03-2020

Bezoek niet toegestaan

Tot nader bericht is bezoek aan patiënten van Ciro niet (meer) toegestaan.

Deze maatregel is genomen om verspreiding van het coronavirus via sociale contacten tegen te gaan en hierbij kwetsbare patiënten maar ook medewerkers te beschermen. Ciro realiseert zich dat dit ingrijpend kan zijn voor patiënten en familieleden, maar voelt zich gezien de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen hiertoe genoodzaakt.

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan hier van worden afgeweken. De behandelend arts zal hier over beslissen.

(Digitaal) contact onderhouden

Patiënten worden door onze medewerkers ondersteund om via digitale middelen (zoals videobellen) in contact te blijven met naasten.