Behandelovereenkomst

Als u start met de gespecialiseerde behandelingen, zullen er afspraken worden gemaakt in de vorm van een behandelovereenkomst. Zo kunnen we samen zorgen dat de behandelingen succesvol zijn. Een belangrijk onderdeel is ook de manier waarop Ciro omgaat met ‘stoppen met roken’.

 

 

Privacy

Uw privacy vinden we erg belangrijk. Ciro gaat dan ook vertrouwelijk om met uw gegevens. Om dit goed te laten verlopen hebben we een folder Privacyreglement opgesteld. Hierin leest u precies wat u van ons mag verwachten als het gaat om uw gegevens.

 

BSN nummer

Omdat we op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen, maken we gebruik van het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer dat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat. Het BSN wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer wij met uw apotheek gegevens over medicijnen uitwisselen. Neem daarom bij het eerste bezoek aan Ciro een geldig identiteitsbewijs mee, zodat u zich kunt legitimeren.