News

19-07-2021

Update over Philips CPAP-, BiPAP- en beademingsapparatuur

De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen acuut risico op gezondheidsschade. De beschikbare gegevens wijzen niet op schadelijke langetermijneffecten, maar deze kunnen echter ook nog niet worden uitgesloten. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd.

Uit de gegevens van de fabrikant blijken geen acute risico’s op gezondheidsschade. Ook wijzen de beschikbare gegevens niet op schadelijke langetermijneffecten, maar deze kunnen echter ook nog niet worden uitgesloten. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten. Alle patiënten ontvangen van de leveranciers ook een brief.

Ciro volgt het advies van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en adviseert u de CPAP behandeling niet te stoppen tot er meer informatie is.

Overleg zo nodig met uw slaapcentrum of het voordeel van het voorlopig voorzetten van therapie met uw CPAP-apparaat zwaarder weegt dan de risico's.

Het officiële persbericht is te bekijken via deze link.