Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het strategiedocument uit 2020 met de titel ‘Ciro, vooruit in de tijd naar 2025’ kreeg maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) al een belangrijke plek. Ciro wil leidend zijn in innoveren om mensen met complex chronisch longfalen, hartfalen of een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis te helpen bij het optimaliseren van de kwaliteit van leven en de gezondheid. De twee pijlers die onder het beleid liggen zijn: duurzaam en waarneembaar. Ciro streeft naar duurzaamheid en waarneembaarheid in behandelresultaten en in elke stap die Ciro zet. Dit is een pittige belofte die steeds concreter vorm krijgt.

Zo heeft Ciro een MVO-beleidsverklaring opgesteld, publiceert vanaf 2023 jaarlijks een MVO-jaarverslag en is op weg naar certificering op niveau 3 van de MVO prestatieladder. En dat is bijzonder, want op dit moment is er nog geen zorgaanbieder in Nederland die over deze internationaal erkende certificering beschikt.