Longpunt Ciro

Belasting en belastbaarheid bij chronische ziekten

02-03-2020
Hornerheide 1, Horn

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds samen met Ciro en patiënten organiseert voor longpatiënten en hun naasten.

Longpunt Ciro is de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. De bijeenkomsten worden maandelijkse georganiseerd, meestal rond een thema, dat ingeleid wordt door een deskundige. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt gebruikt om ervaringen onderling uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Deze combinatie maakt Longpunt Ciro zo waardevol.

Meer weten over Longpunt en het Longfonds? Kijk op limburg.longfonds.nl.

Bekijk hieronder het programma:

Time
Program
Speaker
 
17.30 uur
Ontvangst
18.00 - 19.00 uur
De ergotherapeut legt uit

Door ergotherapeut van Ciro

19.00 - 20.00 uur
Samen napraten en onderling ervaringen uitwisselen
Met hoeveel personen (in totaal) bent u aanwezig? (max. 4 per inschrijving)