Patiënten Trefpunt

'Ondersteunende middelen bij stoppen met roken’ en ‘Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van astma'

25-03-2019
Hornerheide 1, Horn

Tijdens deze informatieavond kunnen (oud-)patiënten met een long- of hartziekte en hun familieleden met elkaar in contact komen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. De avonden starten om 18.45 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur. 

Time
Program
Speaker
 
18.45 uur
Ontvangst
19.05 uur
Ondersteunende middelen bij stoppen met roken

Candy Gijsen, psycholoog en tabakoloog

19.35 uur
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van astma

Rein Posthuma, longarts 

20.05 uur
Vragen en discussie
20.30 uur
Afsluiting
Met hoeveel personen (in totaal) bent u aanwezig? (max. 4 per inschrijving)