Algemene voorwaarden

Inschrijven

Met het versturen van het inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan de cursus. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het is niet mogelijk om telefonisch aan te melden.

 

Volgorde van binnenkomst

De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Zonder tegenbericht staat de afzender definitief ingeschreven voor de cursus.

 

Annulering

Het annuleren van een cursus is tot twee maanden voor aanvang kosteloos, tenzij anders overeengekomen. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus berekenen wij 50% van de cursusprijs als annuleringskosten. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd. Bij het niet verschijnen op een cursus en/of het tussentijds annuleren van de cursus zal het gehele cursusbedrag in rekening worden gebracht. Bij iedere annulering wordt een extra bedrag van €75,00 administratiekosten in rekening gebracht. Annulering en verschuiving kan alleen schriftelijk worden doorgegeven via academy@ciro-horn.nl.

 

Vervanging voor deelnemer

Ciro Academy accepteert vervangers voor al ingeschreven cursisten mits dit 1 week voor aanvang van de educatieve activiteit is gemeld. Bij iedere vervanging wordt een extra bedrag van €75,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de cursist niet aanwezig is op de afgesproken datum of data, dan is restitutie niet mogelijk. In bijzondere omstandigheden zal Ciro Academy de cursist tegemoet komen en op zoek gaan naar een acceptabele oplossing. Voor educatieve activiteiten voor derden geldt dat indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden, de cursisten de toegang tot de cursus geweigerd kan worden.

 

Cursusmateriaal

De sprekers tijdens educatieve activiteiten behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de door Ciro Academy verschafte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

Door inschrijving voor een cursus, accepteert de cursist deze algemene voorwaarden.