Nieuws

27-09-2017

Ana Stoilkova promoveert op coping en educatie

Woensdag verdedigde Ana Stoilkova aan de Maastricht Universiteit haar proefschrift ‘Towards partnership in care for patients with COPD: focus on coping and education’. Zij deed voor haar proefschrift onderzoek bij Ciro.

Patiënten die een behandeltraject volgen bij Ciro blijken van elkaar te verschillen in coping stijl. Dit zegt iets over de manier waarop zij omgaan met hun COPD, hun behandeling en bijkomende aandoeningen. Hoe je je voelt hangt niet alleen af van wat je lichaam aankan, maar ook wat je als persoon aankan.

Omgaan met je aandoening

Stoilkova onderzocht hoe de coping stijl de behandeling beïnvloedt en andersom. Mensen met depressie en angst blijken bijvoorbeeld minder te passen bij de coping stijl actief aanpakken en meer bij vermijden en passief reactiepatroon. Hier kan tijdens de behandeling op ingespeeld worden, bijvoorbeeld door educatie toegespitst op de patiënt.

Behandeling op maat

Na afloop van de behandeling bij Ciro was de coping in positieve zin veranderd. De patiënten waren meer geneigd om hun situatie onder ogen te komen en problemen aan te pakken. In haar proefschrift benadrukt Stoilkova dat inzicht krijgen in de coping stijl van een patiënt helpt om de behandeling tussentijds bij te sturen. Dat vergroot waarschijnlijk het effect van het behandeltraject.  

De promotie vond plaats op woensdag 27 september om 16.00 uur in de aula van Universiteit Maastricht.