Nieuws

09-03-2018

Carmen Houben promoveert op proactieve zorgplanning

Vandaag is psycholoog en onderzoeker dr. Carmen Houben gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift ‘Advance care planning in life-limiting illnesses’. Zij deed bij Ciro onderzoek naar het bespreekbaar maken en vastleggen van voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling bij mensen met levensbeperkende ziekten.

Om goede zorg te bieden aan patiënten met een levensbeperkende ziekte is het belangrijk tijdig te praten over wensen voor toekomstige zorg en behandeling. Ook wensen voor zorg rondom het levenseinde zouden dan bespreekbaar moeten zijn. Dit proces, ook wel advance care planning (ACP) genoemd, vindt in de klinische praktijk weinig plaats. Zo blijkt uit de studie van Houben dat patiënten met ernstig chronisch orgaanfalen zelden met hun arts spreken over wensen voor zorg rondom het levenseinde. 

ACP voor patiënten met (zeer) ernstig COPD

Om het proces van ACP te faciliteren bij patiënten met chronisch obstructieve longziekten (COPD) hebben Houben en haar collega’s de ACP-studie opgezet. Deze studie werd uitgevoerd in vier Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten met (zeer) ernstig COPD die in het ziekenhuis waren opgenomen in verband met een longaanval werden benaderd voor deelname.

Gesprek met verpleegkundige

Houben onderzocht of een eenmalig gesprek met een getrainde verpleegkundige de patiënt-arts communicatie over zorg rondom het levenseinde zou kunnen verbeteren. De verpleegkundige bleek hierin inderdaad een belangrijke schakel te zijn.  Nadien spraken patiënten vaker met hun longarts over gewenste toekomstige zorg. Ook verbeterde de kwaliteit van communicatie over zorg rondom het levenseinde.

Ruimte voor verbetering

Ondanks deze positieve uitkomsten is er ook nog ruimte voor verbetering. Om het proces van ACP nog verder te laten verbeteren, is het volgens Houben noodzakelijk het zorgproces anders in te richten. Zij adviseert om toekomstige interventies niet enkel te richten op zorgverleners, maar ook op patiënten en naasten.