Nieuws

21-01-2021

CBR-keuringen alleen voor bestaande patiënten Slaapcentrum

Vanaf nu verzorgt Ciro alleen nog maar rijbewijskeuringen (CBR-keuring) voor patiënten die al in behandeling van het Slaapcentrum zijn. Patiënten die niet in behandeling bij Ciro zijn, kunnen zich vanaf heden niet meer aanmelden hiervoor.

Een rijbewijskeuring wordt door een arts uitgevoerd in het kader van de procedure Eigen verklaring van het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR). Zo wordt gekeken of iemand in staat is veilig te rijden, zoals het alert kunnen reageren op plotselingen gebeurtenissen. 

Meer informatie over de rijbewijskeuring van CBR in geval van slaapapneu is hier te lezen.