Nieuws

22-02-2017

Ciro doet mee aan landelijke campagne ‘Beslist samen!’

Op 1 maart gaat de landelijke campagne ‘Beslist samen!’ van start. Ciro is één van de deelnemende ziekenhuizen die een voortrekkersrol gaat vervullen. Het doel is dat patiënt en zorgverlener steeds meer samen beslissen welke zorg het beste bij de patiënt past.  

Samen beslissen sluit aan bij het uitganspunt van Ciro om de patiënt als specialist van zijn eigen leven te zien. In goed gesprek tussen patiënt en zorgverlener komt de best passende behandeling tot stand. Kennis van de patiënt over zijn eigen lichaam en dagelijks leven en de deskundigheid van de zorgverlener vullen elkaar aan. Zorgverleners binnen Ciro gaan het proces van samen beslissen het komende jaar verder verbeteren.   

Ziekenhuizen inspireren elkaar

In totaal zijn 10 ziekenhuizen en 2 umc’s uitgekozen om samen beslissen verder te implementeren in de zorg. Ook ziekenhuizen waarmee Ciro samenwerkt, zoals Elkerliek ziekenhuis en Maastricht UMC+ zijn geselecteerd. De kennis die binnen het project wordt ontwikkeld, wordt niet alleen binnen het eigen ziekenhuis gedeeld. Het is de bedoeling dat de deelnemende ziekenhuizen elkaar inspireren en hun kennis ook delen met ziekenhuizen die niet geselecteerd zijn.

Samen beslissen in de praktijk brengen

De geselecteerde ziekenhuizen gaan vanaf nu hun plannen uitwerken en in de praktijk brengen. Zij krijgen hierbij hulp van patiëntorganisaties en subsidie van Zorginstituut Nederland (ZIN).