Nieuws

12-12-2022

Ciro doneert apparatuur aan Allemaal Digitaal

Met de implementatie van de nieuwe digitale werkomgeving heeft Ciro een groot deel van de devices vernieuwd. De oude laptops en desktops zijn onlangs geschonken aan de stichting Allemaal Digitaal. Deze stichting is een initiatief van de Alliantie Digitaal Samenleven, waarvan Laurentien van Oranje mede-initiatiefnemer is. Allemaal Digitaal ziet digitale toegang als een basisbehoefte en wil zoveel mogelijk Nederlanders digitaal laten meedoen. Want toegang tot een laptop, tablet of pc, betekent toegang tot school, werk en contacten. Kansen om te ontwikkelen, betrokken te zijn, ertoe te doen en zelfstandig te zijn.

De stichting activeert het bedrijfsleven en de overheid om afgeschreven apparatuur te doneren. Met meer dan 519.000 huishoudens die in armoede leven, is de vraag groot. Allemaal Digitaal zorgt ervoor dat de apparatuur zorgvuldig wordt leeggehaald en opgeknapt. En vervolgens worden de devices ter beschikking gesteld aan maatschappelijke organisaties zoals Stichting Leergeld en het Nationaal Ouderenfonds. Zij zorgen dat de apparaten goed terechtkomen bij mensen die zelf de financiële middelen niet hebben. Ontvangers krijgen desgewenst ook hulp bij de internetaansluiting en gebruik van de computer. In totaal heeft Ciro ruim 80 apparaten gedoneerd.   

Inclusie en MVO

Ciro vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ondernemen belangrijk. Hierbij is ook aandacht voor zaken als zelfredzaamheid, maatschappelijk betrokken ondernemen en hergebruik van materialen. Het doneren van de laptops past dus uitstekend in de visie van Ciro.