Nieuws

01-12-2022

Een biotoop voor en door alle Ciro medewerkers

Op woensdag 30 november en donderdag 1 december konden Ciro-medewerkers een boom of struik planten in het bos van Ciro. Daarmee gaven ze uitvoering aan de attentie die ze op 12 mei, de ‘Dag van de verpleging’, ontvingen. De bomen en struikjes zijn nu nog erg klein. In het voorjaar schieten ze uit en kunnen ze gaan groeien. Zo ontwikkelen ze zich verder, net als de medewerkers van Ciro. 

Met deze actie wil Ciro niet alleen de natuur versterken, maar de medewerker letterlijk in verbinding brengen met en bewust maken van de groene omgeving. Werken aan diversiteit weerspiegelt bovenal ook de biotoop die Ciro voor de medewerkers wil zijn. Dr. Ingrid Augustin, bestuursvoorzitter Ciro, zegt daarover: “We hechten belang aan diversiteit en inclusiviteit. Iedereen mag er op zijn eigen manier zijn. Authenticiteit en verschillende kwaliteiten zijn nodig om in interactie met elkaar nieuwe inzichten te verwerven en de patiënt de beste zorg te bieden. Persoonlijke groei en bloei wordt nu gesymboliseerd op het domein van Ciro.”