Nieuws

17-07-2020

Eerste internationale consensus aanbevelingen voor palliatieve zorg bij COVID-19 patiënten

Voor het eerst heeft een internationaal team van experts overeenstemming bereikt over hoe palliatieve zorg geboden moet worden aan patiënten met COVID-19. Dat gebeurde na een bevraging door een werkgroep van de European Respiratory Society die de resultaten vandaag publiceerde. Dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg verbonden aan kennis- en behandelcentrum Ciro en de Universiteit Maastricht (UM), initieerde dit project.

Het resultaat zijn 14 aanbevelingen voor de palliatieve behandeling van patiënten met ernstig COVID-19. Het nieuwe coronavirus zet de zorgsector enorm onder druk. Wereldwijd zijn vele mensen overleden aan COVID-19. Artsen en verpleegkundigen werken in onzekere en ongekende omstandigheden waarin palliatieve zorg met vraagstukken te maken krijgt waar nog geen antwoorden op bestaan, tot vandaag. Een internationale werkgroep bundelt 14 aanbevelingen op het vlak van palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld aanbevelingen over proactieve zorgplanning, palliatieve behandeling van kortademigheid, spirituele zorg, communicatie op afstand met naasten, e.a.

Specifieke uitdagingen

De huidige aanbevelingen zijn gebaseerd op de ervaring en kennis van 68 ondervraagde internationale experts in de relevante domeinen zoals de behandeling van longziekten en palliatieve zorg. Verder onderzoek moet de aanbevelingen wetenschappelijk onderbouwen. De enquête onderstreept het belang van palliatieve zorg bij COVID-19 patiënten, maar wijst ook op specifieke uitdagingen en open vragen. “Een van die vragen is hoe familie afscheid kan nemen van de patiënt”, zegt dr. Janssen. “Het is goed dat deze aanbevelingen laten zien hoe belangrijk het is om fysiek aanwezig te zijn.”