Nieuws

09-09-2022

Feestelijke Opening Nieuwbouw Ciro

Op 8 september openden Ad Roest, gedeputeerde en plaatsvervanger van de Gouverneur samen met Désirée Schmallschläger, burgemeester van de gemeente Leudal, de nieuwbouwvleugel van Ciro. Dit gebeurde onder het toeziend oog van (oud)medewerkers, cliëntenraad, verwijzers, samenwerkingspartners en andere relaties.

In 2021 vierde Ciro met het thema ‘vooruit in de tijd’ het 100-jarig bestaan en blikte de organisatie terug op hoe ze zich ontwikkelde van sanatorium tot kennis- en behandelcentrum voor complex chronisch longfalen, hartfalen en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Maar 2021 was niet enkel een jaar van terugblikken. Er werd vooral ook naar de toekomst gekeken. Een deel van het gebouw (ca 300 m2) werd gesloopt en er werd gestart met de nieuwbouw van ruim 1.400 m2. Hierin bevinden zich 37 eenpersoonskamers met eigen sanitair en diverse verblijfruimtes.

Klaar voor de toekomst

Met de nieuwbouw is Ciro klaar voor de toekomst. Mevr. dr. Ingrid Augustin vertelt trots: “Onze patiënten hebben steeds complexere problemen. Er is vaak sprake van multi morbiditeit; patiënten hebben verschillende aandoeningen tegelijkertijd die elkaar beïnvloeden. Dat vraagt iets van onze zorgverlening, maar ook van de omgeving waarin we die zorg bieden. Daarbij hebben we de afgelopen jaren allemaal ondervonden hoe besmettelijke infectieziekten vragen om geïsoleerde behandeling. Waar we in Ciro eerder hoofdzakelijk tweepersoonskamers tot onze beschikking hadden, hebben we dankzij de nieuwbouw nu ook voldoende éénpersoonskamers.”

Healing environment

drone_1.jpg

Het is niet voor niets dat het sanatorium zich 100 jaar geleden op het terrein Hornerheide vestigde. De gezonde lucht en natuurlijke omgeving zouden goed zijn voor de genezing. Dat inzicht is de laatste jaren enkel versterkt. Met een verblijf in het groen wordt een ‘healing environment’ gecreëerd die het welzijn van patiënten en hun naasten én de medewerkers bevordert. Het vermindert stress en draagt bij aan gezondheid. Daglicht en (zicht op de) natuur zijn hierin bewezen belangrijke factoren. Ingrid Augustin: “Wat dat betreft hebben we geluk met ons prachtige, bosrijke terrein van 14 hectare! Dankzij de grote ramen in de nieuwbouw hebben we daar optimaal verbinding mee gecreëerd. Maar ook binnen hebben we de principes van healing environment toegepast door het gebruik van vriendelijke, rustige kleuren, een betere klimaatbeheersing en verlichting. Vanzelfsprekend hebben we gewerkt met duurzame materialen. En een deel van het meubilair is gerecycled: waar mogelijk hebben we stoelen en banken geherstoffeerd.”

Opening

2022-09-08 Opening Ciro nieuwbouw-4.jpg

2022-09-08 Opening Ciro nieuwbouw-3.jpg

2022-09-08 Opening Ciro nieuwbouw-1.jpg

“We waren zeer vereerd dat burgemeester Schmalschläger en de heer Roest als plaatsvervanger van de Commissaris van de Koning, de openingshandeling wilden komen verrichten. Ciro, Horn en Limburg zijn al een eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij levert Ciro derdelijns zorg en dat kan alleen maar als je heel goed samenwerkt met andere zorgverleners rondom de patiënt die vaak ook in Limburg gevestigd zijn.” Het was dus wel passend dat Maarten van den Berg uit Maastricht tijdens de opening een speciaal voor Ciro geschreven gedicht opdroeg en dat ook de muzikale omlijsting (Francine Recca & Friends) uit de Limburgse hoofdstad kwam.

2022-09-08 Opening Ciro nieuwbouw-2.jpg