Nieuws

01-11-2018

Gift voor verder onderzoek gebruik opioïden bij kortademigheid

Ciro ontving onlangs een mooie gift van het echtpaar Van Haren. Zij wilden zich graag inzetten voor mensen met COPD en waren op zoek naar een Limburgs doel. Zo kwamen zij uit bij dr. Daisy Janssen, Specialist Ouderengeneeskunde van Ciro en hoofdonderzoeker van de MORDYC-studie. Tijdens een bijeenkomst met een presentatie en rondleiding bij Ciro werd deze bijdrage bekrachtigd.

Op de foto: Onderzoeker Cindy van den Berg ontvangt gift van de heer en mevrouw Van Haren.

Onderzoek gebruik opioïden bij kortademigheid

Enkele jaren geleden nam dr. Daisy Janssen het initiatief om te onderzoeken in hoeverre longartsen bereid zijn om opioïden tegen kortademigheid voor te schrijven wanneer een reguliere behandeling onvoldoende aanslaat. Opioïden, waar onder andere morfine en oxycodon onder vallen, zijn medicijnen die zowel pijn als kortademigheid kunnen verminderen.
Uit het onderzoek van dr. Janssen kwam naar voren dat longartsen regelmatig weerstand ervaren bij patiënten, met name door de associatie die zij hebben met het levenseinde en de mogelijke bijwerkingen die het middel kan hebben. Hierdoor schrijven longartsen het medicijn minder voor.

MORDYC-studie

Reden genoeg om verder te onderzoeken wat het gebruik van opioïden bij kortademigheid kan opleveren, maar ook welke mogelijke bijwerkingen het middel heeft. Hiervoor is twee jaar geleden de MORDYC-studie opgestart. Onderzoeker Cindy van den Berg heeft in deze periode ruim 400 patiënten benaderd, waarvan slechts een kwart bereid was om mee te doen. “Ook ik heb ervaren dat patiënten weerstand hebben om dit middel te gebruiken”, vertelt Van den Berg. “Daarom hebben we besloten om de bereidheid van patiënten en de redenen waarom zij wel of geen opioïden zouden willen gebruiken in kaart te brengen. Hieraan zal de gift van de heer en mevrouw Van Haren ten goede komen.”

Stap dichterbij de beste behandeling

Uiteindelijk is het doel om een completer beeld te krijgen van de bereidheid om opioïden te gebruiken, zodat artsen een goede afweging kunnen maken bij het voorschrijven, maar ook dat patiënten beter kunnen worden voorgelicht. Dit brengt ons weer een stap dichterbij de best mogelijke behandeling van kortademigheid.
Patiënten van Ciro die in aanmerking komen voor deze studie, kunnen aan dit onderzoek meedoen. Door het invullen van een vragenlijst over het gebruik van het middel (onder andere in het verleden) en de bereidheid om te gebruiken bij kortademigheid, geeft meer inzicht in de bereidheid van patiënten. Het onderzoek zal enkele maanden duren.

Ciro bedankt de heer en mevrouw Van Haren voor hun gift!