Nieuws

02-03-2021

Infographic voor eenvoudige informatie over gebruik lage dosis morfine

Er heersen veel vooroordelen onder patiënten over het gebruik van morfinetabletten. Dit terwijl ze in een lage dosering patiënten met gevorderd COPD in geval van ernstige kortademigheid kunnen helpen.

Daarom vindt Ciro het belangrijk dat patiënten en hun naasten goed geïnformeerd worden. Hiervoor ontwikkelde Ciro in samenwerking met onderstaande partijen een infographic. Zo wordt duidelijk wat deze behandeloptie kan betekenen voor patiënten met COPD die ondanks een longrevalidatieprogramma last hebben van ernstige kortademigheid.

Aanmoediging om goed gesprek aan te gaan

Met behulp van korte teksten en iconen staat weergegeven voor wie morfine in een lage dosering (het beste) werkt, wat het kan betekenen, maar ook wat (mogelijke) bijwerkingen zijn. Ook worden enkele weetjes over het gebruik van een lage dosis morfine toegelicht. ″We willen alle benodigde informatie op eenvoudige manier verstrekken aan patiënten en hun naasten. Zo brengen we niet alleen deze palliatieve behandeloptie onder de aandacht, maar moedigen we ook aan om een goed gesprek aan te gaan met een zorgverlener. Zo kan een goede afweging worden gemaakt over het wel of niet gebruiken van morfine als onderdeel van een behandelprogramma″, vertelt Daisy Janssen, Specialist Ouderengeneeskunde van Ciro.

De bevindingen op de infographic zijn afkomstig uit de Mordyc studie. De infographic is tot stand gekomen met behulp van de partijen die hebben meegewerkt aan het onderzoek: Ciro, UM en het Expertisecentrum palliatieve zorg van het MUMC. De studie is gesponsord door ZonMw.