Nieuws

24-03-2020

Informatie voor patiënten met CPAP of BiPAP

Het Slaapcentrum van Ciro ontvangt in verband met het coronavirus diverse vragen over het gebruik van het CPAP en BiPAP-apparaat. Heeft u juist nu twijfels over het gebruik van uw apparaat? Overleg altijd eerst met het slaapcentrum van Ciro of uw huisarts, voordat u (zomaar) stopt. Stoppen met CPAP of BiPAP kan leiden tot belangrijke gezondheidsrisico´s en slaperigheid (denk aan het gevaar bij autorijden).

De belangrijkste vragen en antwoorden vindt u hieronder. Alle informatie is gebaseerd op de laatste beschikbare gegevens;

Is het risico op besmetten van anderen (met het coronavirus) hoger, wanneer ik een CPAP/BiPAP-apparaat (maskerbehandeling) gebruik?

Hier is geen eenduidig antwoord op. Volg hierbij onderstaande richtlijnen:

Thuis:

In een thuissituatie met nauw contact met de bedpartner is het besmettingsrisico in geval van een coronavirusinfectie ook zonder CPAP of BiPAP hoog. Het is onduidelijk of maskerbehandeling dit risico voor de partner verder laat toenemen.

  • Kan ik beter apart slapen (zeker wanneer ik vermoed besmet te zijn met het coronavirus)?

U kunt in aparte kamers gaan slapen om het risico op besmetting van uw partner te verminderen. Dit is zeker aan te raden wanneer uw partner/huisgenoot een verhoogd gezondheidsrisico heeft. Voor wie dit geldt? Bekijk het overzicht op de website van het RIVM. Ook indien u geen maskerbehandeling gebruikt adviseert het RIVM contacten met de zieke huisgenoten te vermijden.

  • Ik word geholpen door zorgpersoneel / mantelzorgers:

Als u bij de maskerbehandeling wordt geholpen door bijvoorbeeld zorgpersoneel of mantelzorgers, is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om hen te beschermen. Bekijk hiervoor ook de richtlijnen op de website van het RIVM.

Onderweg:

Indien u onderweg / van huis bent, zoals in een vliegtuig, bus of hostel en hierbij omgeven wordt door anderen, is het gebruik van uw CPAP/BiPAP-apparaat af te raden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gebruik hiervan brengt een hogere kans op verspreiding met zich mee.

Wat als ik word opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus?

In het geval van een ziekenhuisopname overlegt u met het ziekenhuis over het gebruik van CPAP dan wel BiPAP en de beschermingsmaatregelen, alvorens deze in gebruik te nemen.

Ik ben genezen van het coronavirus, kan ik door de maskerbehandeling opnieuw ziek worden?

Indien u van het coronavirus bent genezen, is het tot op heden onbekend is of latere her-infectie door de CPAP-toebehoren (denk aan masker, slang of filter) mogelijk is. Hierbij geldt het advies om de CPAP-filter te vervangen. Daarnaast blijft goede schoonmaak van het CPAP-apparaat, de toebehoren en schoonmaak van de oppervlaktes rondom de CPAP-apparatuur van belang.