Nieuws

13-12-2017

International Year in Review bij Ciro

Vandaag en morgen vindt bij Ciro de ‘2017 International Year in Review’ plaats. Dit tweedaagse symposium geeft een uitgebreid overzicht van wetenschappelijk onderzoek en publicaties van het afgelopen jaar op het gebied van longrevalidatie, fysieke activiteit, longfalen en palliatieve zorg voor longpatiënten.

Meer dan honderd onderzoekers uit verschillende landen laten zich bijpraten over de laatste stand van zaken in deze vakgebieden. Op het programma staan vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland die hun sporen hebben verdiend in deze vakgebieden.

Revalidatie en training

Vandaag geven vijf hoogleraren, onder wie Carolyn Rochester (Yale University) en Klaus Kenn (Philipps-Universität Marburg) een presentatie over de stand van zaken in hun vakgebied. Rochester belichtte het onderzoek naar de verschillende aspecten die van invloed zijn op longrevalidatie, zoals fysieke training, maar ook cognitieve beperkingen, ziekenhuisopnames en thuissituatie. Kenn richtte zich in zijn terugblik op zuurstoftoediening tijdens de training. Andere onderwerpen waren aangepaste voeding en revalidatie tijdens IC-opnames.

Levenseindezorg

Morgen staan onder andere bijdragen van hoogleraar Stefano Nava (Università di Bologna) over behandeling van acuut longfalen en van hoogleraar Miriam Johnson (University of Hull) over levenseindezorg bij patiënten met interstitiële longziekten op het programma.

Keynote lecture

De eerste dag sluit af met een keynote lecture van hoogleraar Emiel Wouters (Maastricht UMC+ en bestuurder van Ciro). Hij geeft een toekomstvisie op longrevalidatie in 2025.