Nieuws

19-12-2017

Nieuw project palliatieve zorg bij hartfalen

Binnenkort start een nieuw project genaamd ‘Tijdige herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd chronisch hartfalen: I-HARP’ met subsidie vanuit het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg'. Ciro’s specialist ouderengeneeskunde Daisy Janssen is één van de onderzoekers.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met chronisch hartfalen vaak behoefte hebben aan palliatieve zorg. Met palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven verbeterd worden van mensen met een ongeneeslijke ziekte zoals chronisch hartfalen. Door tijdige gesprekken over de toekomst en het levenseinde kunnen zorgverleners de zorg beter aanpassen aan de wensen van de patiënt. Eerder starten met palliatieve zorg helpt om de kwaliteit van leven bij deze patiënten te verbeteren.

Praktisch hulpmiddel voor zorgverleners

Het project moet leiden tot een praktisch instrument voor zorgverleners. Dit instrument gaat hen helpen om de palliatieve zorgbehoeften bij mensen met gevorderd chronisch hartfalen tijdig te herkennen en hieraan tegemoet te komen. Meer zorg op maat dus. Onderdeel van het project is ook het opzetten van een training voor zorgverleners in huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het instrument zal in de toekomst ook toepasbaar zijn bij hartpatiënten die bij Ciro verblijven.  

Samenwerking

Dit project wordt ontwikkeld door nauwe samenwerking met partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk (Maastricht UMC+, Radboudumc, Maastricht University en zorginstellingen verbonden aan het Consortium Limburg en Zuid-Oost Brabant en het Consortium Palliatieve Zorg Zuid Oost).