Nieuws

05-06-2020

Prof. dr. Martijn Spruit en dr. Frits Franssen toegetreden tot Raad van Bestuur Ciro

Martijn Spruit en Frits Franssen zijn per 1 juni door de aandeelhouders MUMC+ en Stichting Proteion Thuis officieel benoemd als medebestuursleden van Ciro. Samen met Ingrid Augustin vormen ze nu de nieuwe driehoofdige Raad van Bestuur. Ingrid Augustin is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur Ciro.

Weerspiegeling

Met de komst van Martijn Spruit en Frits Franssen is de Raad van Bestuur voltallig. Na het afscheid van prof. dr. Emiel Wouters in september 2019 heeft Ingrid Augustin als enig bestuurslid leiding gegeven aan Ciro. De keuze voor een driehoofdige bestuur is bewust gemaakt; het weerspiegelt de multi-dimensionaliteit in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een complex chronische longaandoening, chronisch hartfalen en/of slaapstoornis. Binnen de nieuwe Raad van Bestuur zijn de medische, wetenschappelijke, uitvoeringsgerichte en organisatorische aspecten van Ciro in balans gebracht. Het gaat om een toekomstgerichte krachtenbundeling die aansluit bij de ambities van Ciro als internationaal kennis- en behandelcentrum.

Ervaring verenigd

Martijn Spruit en Frits Franssen zijn beiden al een geruim aantal jaren betrokken bij Ciro. Martijn Spruit werkt sinds 2005 bij Ciro. Afgelopen jaar als interim-directeur Research & Development, manager van de Ciro Academy en lid van het interim directieteam. Hij combineert zijn werk bij Ciro met zijn leerstoel aan het MUMC en de universiteit van Hasselt, met specifiek aandacht voor revalidatie en fysiek functioneren.

Frits Franssen is sinds 2009 werkzaam als longarts en medisch coördinator in Ciro. Afgelopen jaar vervulde hij de functie als interim-medisch directeur. Daarnaast is hij als staflid verbonden aan de afdeling Longziekten aan het MUMC+. Naast zijn klinische werk, richt hij zich in zijn wetenschappelijk onderzoek op gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling van chronisch obstructieve longaandoeningen.

Op de foto v.l.n.r.: Prof. dr. Martijn Spruit, dr. Frits Franssen en drs. Ingrid Augustin