Nieuws

11-10-2017

Subside voor behandeling met longventielen

Revalidatie bij Ciro kan samengaan met het plaatsen van longventielen om een deel van de long af te sluiten. Maar hoe kan deze behandeling het beste worden gecombineerd met revalidatie? Met een bijdrage van het Longfonds gaat Ciro dit onderzoeken.

Het Longfonds draagt 1,5 miljoen euro bij aan twee nieuwe onderzoeken naar beschadigd longweefsel. Bij een van die onderzoeken krijgen patiënten met ernstig COPD en longemfyseem  ventielen geplaatst in de long. Dit gebeurt met een flexibele slang via de luchtwegen. Een operatie is niet nodig. Het ventiel sluit delen van de longen af die ernstig beschadigd zijn door COPD.

Meer ruimte om te ademen

Ingeademde lucht kan door het ventiel niet meer in de longblaasjes achter het ventiel komen, terwijl de lucht er wel nog uit kan. Hierdoor wordt de behandelde longkwab heel klein.  Een slecht deel van de longen wordt dus niet meer gebruikt bij het ademen. Andere delen van de longen, die nog beter functioneren, krijgen vervolgens juist meer ruimte in de borstkas.

Onderzoek

Lowie Vanfleteren, longarts en onderzoeker bij Ciro, is één van de onderzoekers. ‘Door de behandeling kunnen patiënten zich minder kortademig voelen en beter bewegen. Op dat moment is het heel belangrijk om de verbeterde longfunctie ook te vertalen naar een verbeterde conditie en kan het volgen van een longrevalidatieprogramma heel belangrijk zijn.

‘Ook kunnen andere uitingen van COPD, zoals een lage spiermassa en laag lichaamsgewicht verbeteren na een behandeling met ventielen. Omdat de ventielbehandeling nog erg nieuw is, is er nog veel onderzoek nodig om deze zaken goed uit te zoeken. ’, legt Vanfleteren uit.

Revalidatie bij Ciro

In totaal krijgen 135 patiënten binnen dit onderzoek longventielen. Het plaatsen van de longventielen gebeurt onder andere in het Maastricht UMC+. Voor revalidatie met een multidisciplinaire aanpak komen de deelnemers voor of na de plaatsing bij Ciro. Dit onderzoek is een samenwerking tussen onderzoeksgroepen in UMC Groningen, Radboudumc, Maastricht UMC+ en Ciro.