Nieuws

13-10-2017

Voorkeuren voor levensverlengende behandelingen veranderen vaak

Eenmalig over voorkeuren voor levensverlengende behandelingen praten is lang niet genoeg, blijkt uit een studie van Ciro-onderzoeker Carmen Houben. Maar liefst twee derde van de patiënten met COPD, hart- of nierfalen die meededen aan het onderzoek veranderden binnen een jaar van gedachten over zijn of haar wensen voor levensverlengende behandelingen.

Praten over levensverlengende behandelingen is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om de laatste weken, maanden of jaren van het leven door te brengen zoals gewenst. Is een bepaalde behandeling met een hoge belasting wel of niet gewenst? Is beademing gewenst of reanimatie bij een hartstilstand?

Een mening kan veranderen

Het is belangrijk dat patiënten op de hoogte zijn van de belasting en mogelijke uitkomsten van levensverlengende behandelingen, zoals reanimatie en beademing. Nu blijkt dat dit voor een groot deel van de patiënten niet genoeg is. Bij twee derde veranderen de wensen namelijk binnen een jaar. Er moet dus vaker over gepraat worden.

In gesprek blijven

De studie van Houben bevestigt dat het maken van afwegingen over levensverlengende behandelingen een doorlopend proces is. De taak van artsen is daarom niet alleen het registreren van keuzes. Het is vooral het blijven aangaan van gesprekken over doelen van zorgen en wat kwaliteit van leven voor iemand betekent. Deze gesprekken leiden tot de best mogelijke medische beslissingen op dat moment.  

Bron: Houben CHM, Spruit MA, Schols JMGA, Wouters EFM, Janssen DJA, Instability of willingness to accept life-sustaining treatments of patients with advanced chronic organ failure during one year, CHEST (2017), doi: 10.1016/j.chest.2016.12.003.