Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) levert een bijdrage aan het bevorderen van een veilig en aantrekkelijk werkklimaat waarbij er aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting, waar medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd worden om nieuwe ideeën te presenteren, verantwoordelijkheid te dragen, betrokkenheid te voelen en te tonen. Binnen deze werkomgeving speelt de OR een stimulerende rol op basis van duidelijke communicatie en dialoog.

 

Samenstelling:

  • I. Quaaden, voorzitter
  • M.  Janssen, vice-voorzitter
  • J. van den Boogaart, lid
  • J. Alers, lid
  • M. Pisters, lid
  • L. de Jongh, lid
  • S. Willemsen, lid

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris, bereikbaar via (0475) 587 600 of annemiekbergh@ciro-horn.nl