Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) levert een bijdrage aan het creëren van ruimte voor een energiek arbeidsklimaat dat medewerkers stimuleert en motiveert om te reageren, nieuwe ideeën te presenteren, verantwoordelijkheid te dragen, betrokkenheid te voelen en te tonen. Binnen deze cultuur speelt de OR een stimulerende rol op basis van een duidelijke communicatie en dialoog.

 

Samenstelling:

  • I. Quaaden, voorzitter
  • M.  Janssen, vice-voorzitter
  • J. van den Boogaart, lid
  • J. Alers, lid
  • M. Pisters, lid
  • M. Cuijpers, lid
  • S. Willemsen, lid
  • G. Janssen, ambt. secretaris

 

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris, bereikbaar via (0475) 587 600 of gerriejanssen@ciro-horn.nl.