Wacht- en toegangstijden

Zodra we een schriftelijke verwijzing van de specialist of huisarts (Academisch Slaapcentrum) ontvangen hebben, krijgt u van ons een bevestiging. Eerst vindt een beginassessment plaats. Wanneer dit is afgerond kunt u worden ingepland voor een gespecialiseerde behandeling. Binnen het Academisch Slaapcentrum vindt de diagnostiek / het slaaponderzoek en behandeling vaak in één dag plaats. 

 

Actuele wacht– en toegangstijden

Graag plannen we iedereen zo snel mogelijk in, maar er bestaat een wacht- en toegangstijd. Eén keer in de maand werken we de actuele tijden bij. In sommige gevallen kan de individuele wachttijd afwijken van de gemiddelde wachttijd.

Peildatum: 10-11-2017

 

Kliniek Ciro

Opname beginassessment longfalen klinische indicatie (toegangstijd) 7 weken
Opname beginassessment longfalen niet klinische indicatie (toegangstijd) 5 weken
Opname beginassessment hartfalen (toegangstijd) 4 weken
Opname klinische behandeling longfalen (wachttijd) 3 weken

 

Academisch Slaapcentrum

Intake 2 weken
Diagnostiek OSAS* (toegangstijd) 2 weken
Behandeling OSAS** (wachttijd) 1 weken

 

 

Wat betekent dit?

Toegangstijd: het aantal weken tussen de aanmelding van uw verwijzer en het beginassessment of diagnostiek
Wachttijd: het aantal weken tussen het behandeladvies en de opname binnen de kliniek of het Academisch Slaapcentrum
Assessment: het intakegesprek maakt onderdeel uit van het beginassessment.

 

Aanvulling Academisch Slaapcentrum

* Diagnostiek en behandeling binnen 1 dag; u ontvangt de ochtend na de diagnostiekmeting (slaaponderzoek) meteen de uitslag. 

** Indien u een behandeladvies heeft ontvangen waarvoor aanvullend (slaap)onderzoek nodig is dan wordt u hiervoor binnen 2 weken ingepland.

 

Berekeningsgrondslag

De 3e vrije afspraakplaats in het afsprakensysteem indien een patiënt gepland wordt voor;

  • ‘assessment long- hartfalen’ of het plannen van een patiënt voor de ‘klinische behandeling’
  • diagnostiek OSAS of voor behandeling OSAS