Welke patiënten komen in aanmerking?

De ATS/ERS richtlijn Longrevalidatie stelt dat patiënten met chronische longaandoeningen die symptomatisch zijn ondanks maximale therapie in aanmerking komen voor deze interventie. In theorie komt dit dus neer op een hele grote groep longpatiënten. 

 

Longpatiënten met complexe multidimensionele problematiek

Niet alleen patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) hebben baat bij longrevalidatie. Ook bij patiënten met astma, longfibrose, sarcoïdose en pulmonale hypertensie zijn gunstige effecten op symptomen, inspanningsvermogen en kwaliteit van leven wetenschappelijk aangetoond.

Hoewel de criteria voor verwijzing naar Ciro niet concreet omschreven zijn, komen met name longpatiënten met complexe multidimensionele problematiek in aanmerking voor onze gespecialiseerde behandelingen.

 

Brede interventie – meerdere componenten

Longrevalidatie is per definitie een brede interventie, bestaande uit meerdere componenten (bijvoorbeeld inspanningstraining, voedingsinterventie, psychologische ondersteuning, educatie, etc.) waarin meerdere (para)medische disciplines samenwerken om de fysieke en geestelijke toestand van de chronische longpatiënt te optimaliseren. Wanneer een patiënt geholpen is met een monodisciplinaire aanpak, is behandeling in de derde lijn in onze visie niet gerechtvaardigd.

 

Weinig contra-indicaties

Er bestaan weinig contra-indicaties voor longrevalidatie. Ernstige orthopedische problemen, instabiele hartaandoeningen, gemetastaseerde maligniteiten, visuele en auditieve handicaps en actieve middelen abusus zijn frequent voorkomende redenen van afwijzing.

 

Stoppen met roken

Een module ‘stoppen met roken’ is opgenomen in de modulaire behandelstructuur van Longcentra Nederland. Het is niet noodzakelijk dat de patiënt al vóór verwijzing naar Ciro is gestopt met roken. 

 

Verwijzing

Wanneer u uw patiënt verwijst naar Ciro, worden wij in uw schrijven graag op de hoogte gebracht van de pulmonale hoofddiagnose en algemene medische voorgeschiedenis, actuele problematiek, een overzicht van medicatie en eventueel aanwezige beleidsbeperkingen.