Welke patiënten komen in aanmerking gedurende corona crisis?

Ciro stelt 32 éénpersoonskamers ter beschikking voor klinische overname van patiënten die de acute fase van COVID-19 voorbij zijn. Zo wordt de druk op ziekenhuisbedden in Zuidoost-Nederland, het zorggebied van Ciro, ten tijde van de coronacrisis verlaagd. Deze patiënten kunnen niet naar huis en krijgen alle zorg die ze nodig hebben om hun herstel te bevorderen. Het gaat hierbij om patiënten die noodzakelijke (long)geneeskundige, verpleegkundige zorg en/of revalidatie nodig hebben.

Ciro richt zich op patiënten die opgenomen zijn met een COVID-19 infectie, een longaanval of longontsteking door andere oorzaken. Sommige patiënten hebben al een onderliggende chronische longziekte of andere bijkomende aandoeningen (co-morbiditeiten). Andere patiënten zijn bijvoorbeeld verzwakt na een intensive care opname.  

Hoogwaardige zorg

Ciro biedt deze patiënten medisch specialistische, longverpleegkundige en multidisciplinaire paramedische zorg, waarbij onder meer monitoring, zuurstoftherapie, niet-invasieve ademhalingsondersteuning, infuustherapie, wondverzorging en revalidatie inclusief neuromusculaire elektrische stimulatie geboden kunnen worden.

Kennis en kunde in huis

De aangeboden zorg ligt in lijn met de expertise van het kennis- en behandelcentrum in Horn, waar normaal gesproken patiënten met een complex chronische longaandoening een gepersonaliseerd behandelprogramma volgen gericht op het verbeteren van hun functioneren en kwaliteit van leven. De medewerkers van Ciro hebben dan ook ruime ervaring met de zorg die ook de herstellende patiënten met COVID-19 nodig hebben.

Patiënt ter overname?

Ciro staat klaar om bovenstaande groep patiënten te ontvangen. Longartsen en andere medisch specialisten die een patiënt willen aanbieden voor overname naar Ciro, worden verzocht telefonisch contact op te nemen (0475-587 600). U kunt hierbij vragen naar de dienstdoende (long)arts.