Academisch slaapcentrum

Academisch slaapcentrum

Het academisch slaapcentrum is recent verbouwd en ingericht met de meest geavanceerde apparatuur. Mensen die voor een slaaponderzoek opgenomen worden verblijven in een comfortabele, luxe één persoonskamer. Een gespecialiseerd team verzorgt zowel diagnostiek als behandeling bij mensen die last hebben van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

Het uitvoeren van een slaaponderzoek of slaapregistratie geeft inzicht in de kwaliteit van slaap. Een verminderde kwaliteit van slaap zou door slaapaandoeningen veroorzaakt kunnen worden, en leiden tot vermoeidheid en slaperigheid overdag. Kenmerken van een slaapstoornis zijn o.a.: het hebben van adempauzes, het wakker schrikken ’s nachts, het overdag moe zijn en in slaap vallen.

Aanmelding

U wordt door uw huisarts of specialist aangemeld voor een slaaponderzoek in ons centrum.

Wat gebeurt er tijdens een slaaponderzoek?

Gedurende een slaaponderzoek kijken wij naar uw slaappatroon, wordt de ademhaling geregistreerd en kijken we of de ademhaling regelmatig en ononderbroken is. Het onderzoek wordt continu bewaakt, waarbij kan worden bepaald of u ’s nachts goed doorademt en het zuurstofgehalte van het bloed goed blijft. Tevens kan tijdens het slaaponderzoek geconstateerd worden of er bij u sprake is van een zogenaamde slaap apneu syndroom (ademstops). Indien tijdens uw eerste slaaponderzoek wordt vastgesteld dat u last heeft van slaap apneu’s (ademstops) zal vaak een tweede slaaponderzoek, nodig voor het opstarten van de behandeling, plaatsvinden.

Wat moet ik meebrengen?

Praktische informatie over wat u mee dient te brengen en het slaaponderzoek leest u in de folder: ‘Informatie slaaponderzoek

De uitslag

U ontvangt de uitslag meteen de volgende ochtend; de arts bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en eventuele therapie opties.

Eén van de therapie opties is een behandeling met een zogenaamd CPAP apparaat met een masker. CPAP staat voor: Continuous Positive Airway Pressure (continu positieve druk in de luchtwegen). Indien u hiervoor in aanmerking komt, volgt een tweede meting waarbij gekeken zal worden naar een juiste instelling van het apparaat. Na de meting ontvangt u het apparaat mee naar huis, zodat u direct kunt starten met de behandeling. Twee dagen nadat u gestart bent met de behandeling zal de verpleegkundige u bellen om uw vragen te beantwoorden en te adviseren.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel dan naar onze medewerkers van de afdeling Planning, bereikbaar via telefoonnummer 0475 587 600 of gebruik het contactformulier voor het stellen van vragen of geven van een reactie.

Klachten

Wij streven naar een persoonlijke benadering en bieden u een behandeling op maat aan, waarbij er rekening wordt gehouden met uw wensen en behoeften. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. U kunt erop rekenen dat we uw klacht serieus nemen en samen met u naar een gepaste oplossing zoeken. Meer informatie over de mogelijkheden, de gang van zaken en wat u kunt verwachten van de verschillende wijzen van klachtenopvang kunt u lezen in de folder: ‘Klachtenbehandeling CIRO’

Informatie slaap apneu syndroom

Meer informatie over slaap apneu leest u in het infoboekje: ‘Slaap apneu

BSN nummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer dat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat. Het is belangrijk dat wij op een betrouwbare manier gegevens kunnen uitwisselen. Daarom nemen wij uw BSN nummer op in onze administratie. Wij gebruiken uw BSN nummer bijvoorbeeld wanneer wij met uw apotheek gegevens over medicijnen uitwisselen. Voor u betekent het dat u zich bij een eerste bezoek moet kunnen legitimeren. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.

Meer informatie leest u in de folder ‘het burgerservicenummer in de zorg’.

Wachttijd- en toegangstijd

Hieronder staat de wacht- en toegangstijd in weken vermeld. De individuele wacht- toegangstijd kan in sommige gevallen afwijken. De gegevens worden één keer per maand aangepast.

(Peildatum: 10 januari 2017)

Diagnostiek OSAS* (toegangstijd)4 wkn
Behandeling OSAS** (wachttijd)4 wkn

Diagnostiek en behandeling binnen 1 dag; u ontvangt de ochtend na de diagnostiekmeting meteen de uitslag. 
** Indien u een behandeladvies heeft ontvangen waarvoor aanvullend onderzoek nodig is dan wordt u hiervoor binnen 2 weken ingepland.

Definities
Toegangstijd: aantal weken tussen aanmelding en diagnostiek.
Wachttijd: aantal weken tussen behandeladvies en daadwerkelijke opname.

Berekeningsgrondslag
De 3e vrije afspraakplaats in het afsprakensysteem indien een patiënt gepland wordt voor diagnostiek OSAS of gepland wordt voor behandeling OSAS.

Academisch slaapcentrum CIRO opnieuw ‘topkliniek’ met 3-sterren

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging elke twee jaar een onderzoek onder patiënten aangaande hun ervaringen met  de klinieken. De uitslagen van het laatste onderzoek zijn 6 november 2015 gepubliceerd. Aan dit onderzoek hebben bijna 3600 patiënten meegedaan.

Op basis van dit onderzoek zijn aan klinieken die bovengemiddeld presteren sterren toegekend. De sterren  – variërend van 1 tot 5 sterren kunnen patiënten helpen bij het maken van een keuze voor een kliniek.

Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de ApneuVereniging op 6 november 2015 een certificaat met 3 sterren uitgereikt aan het academisch slaapcentrum waarmee CIRO zich wederom ‘topkliniek’ mag noemen. Lees meer >>

Patiënttevredenheid

In het 4e kwartaal 2014 t/m het 1e kwartaal 2015 is een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in het Academisch slaapcentrum.

Gemiddelde patiëntenwaardering: 9.1.

Kosten behandeling en vergoeding

CIRO heeft voor 2015 met nagenoeg alle zorgverzekeraars prijsafspraken gemaakt. De behandelingen worden door de gecontracteerde verzekeraars geheel vergoed, met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico.

In het overzicht ‘Overzicht gecontracteerde verzekeraars 2015‘ ziet u de zorgverzekeraars waarmee CIRO voor 2015 een contract heeft afgesloten.

Wat kan ik doen als mijn zorgverzekeraar niet voorkomt in de lijst?

Mocht uw verzekeraar niet in bovengenoemde lijst voorkomen en dus geen contract hebben met CIRO, dan gelden de zogenaamde ‘passantentarieven’. U vindt hier een overzicht van de ‘passantentarieven’:

Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering of deze tarieven volledig worden vergoed. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

De passantentarieven gelden ook als u niet verzekerd bent.

Hoe wordt mijn behandeling in rekening gebracht?

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de gezamenlijke website www.dezorgnota.nl gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over zorgkosten te beantwoorden.

Voor behandelingen in ziekenhuizen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een duidelijkere zorgnota. U kunt zien welke behandeling in rekening is gebracht en hoe de kosten zijn opgebouwd. Tevens kunt u uw nota bekijken via uw persoonlijke inlog van uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over uw zorgnota of het betalen van ziekenhuiszorg? Bekijk dan belangrijkste vragen en antwoorden op de website www.dezorgnota.nl, of lees de brochure met informatie over ziekenhuiskosten ‘Wat betaalt u?’ alsmede de checklist ‘Aan alles gedacht?’ met tips voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek. U kunt ook bellen naar de afdeling Planning van CIRO via telefoonnummer 0475-587600.

Wordt apparatuur vergoed?

Indien tijdens uw behandeling blijkt dat u in aanmerking komt voor een behandeling met een CPAP-apparaat, dan wordt u door ons persoonlijk ingelicht of het apparaat door uw verzekeraar wordt vergoed.

Wat kost een rijbewijskeuring?
In het kader van de procedure Eigen verklaring bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden kan het nodig zijn dat uw arts een rijbewijskeuring uitvoert. In de meeste gevallen zal een keuring niet meer dan 20 minuten in beslag nemen. De kosten van deze keuring en het opstellen van het rapport bedragen € 95,88 inclusief BTW (tarief 2016). Indien uw arts meer tijd nodig heeft voor de keuring bedragen de kosten € 143,81 inclusief BTW.
Meer informatie over de kosten van een rijbewijskeuring kunt u vinden op de website van het CBR (https://www.cbr.nl/11454.pp) en de Nederlandse Zorgautoriteit (https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/veelgesteldevragen/veelgestelde-vraag-rijbewijskeuring/).