Academisch slaapcentrum

Academisch slaapcentrum

Het academisch slaapcentrum is recent verbouwd en ingericht met de meest geavanceerde apparatuur. Mensen die voor een slaaponderzoek opgenomen worden verblijven in een comfortabele, luxe één persoonskamer. Een gespecialiseerd team verzorgt zowel diagnostiek als behandeling bij mensen die last hebben van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

Het uitvoeren van een slaaponderzoek of slaapregistratie geeft inzicht in de kwaliteit van slaap. Een verminderde kwaliteit van slaap zou door slaapaandoeningen veroorzaakt kunnen worden, en leiden tot vermoeidheid en slaperigheid overdag. Kenmerken van een slaapstoornis zijn o.a.: het hebben van adempauzes, het wakker schrikken ’s nachts, het overdag moe zijn en in slaap vallen.

Aanmelding

U wordt door uw specialist aangemeld voor een slaaponderzoek in ons centrum.

Wat gebeurt er tijdens een slaaponderzoek?

Gedurende een slaaponderzoek kijken wij naar uw slaappatroon, wordt de ademhaling geregistreerd en kijken we of de ademhaling regelmatig en ononderbroken is. Het onderzoek wordt continu bewaakt, waarbij kan worden bepaald of u ‘s nachts goed doorademt en het zuurstofgehalte van het bloed goed blijft. Tevens kan tijdens het slaaponderzoek geconstateerd worden of er bij u sprake is van een zogenaamde slaap apneu syndroom (ademstops). Indien tijdens uw eerste slaaponderzoek wordt vastgesteld dat u last heeft van slaap apneu’s (ademstops) zal vaak een tweede slaaponderzoek, nodig voor het opstarten van de behandeling, plaatsvinden.

Wat moet ik meebrengen?

Praktische informatie over wat u mee dient te brengen en het slaaponderzoek leest u in de folder: ‘Informatie slaaponderzoek

De uitslag

U ontvangt de uitslag meteen de volgende ochtend; de arts bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en eventuele therapie opties.

Eén van de therapie opties is een behandeling met een zogenaamd CPAP apparaat met een masker. CPAP staat voor: Continuous Positive Airway Pressure (continu positieve druk in de luchtwegen). Indien u hiervoor in aanmerking komt, volgt een tweede meting waarbij gekeken zal worden naar een juiste instelling van het apparaat. Na de meting ontvangt u het apparaat mee naar huis, zodat u direct kunt starten met de behandeling. Twee dagen nadat u gestart bent met de behandeling zal de verpleegkundige u bellen om uw vragen te beantwoorden en te adviseren.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel dan naar onze medewerkers van de afdeling Planning, bereikbaar via telefoonnummer 0475 587 600 of gebruik het contactformulier voor het stellen van vragen of geven van een reactie.

Klachten

Wij streven naar een persoonlijke benadering en bieden u een behandeling op maat aan, waarbij er rekening wordt gehouden met uw wensen en behoeften. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. U kunt erop rekenen dat we uw klacht serieus nemen en samen met u naar een gepaste oplossing zoeken. Meer informatie over de mogelijkheden, de gang van zaken en wat u kunt verwachten van de verschillende wijzen van klachtenopvang kunt u lezen in de folder: ‘Klachtenbehandeling CIRO

Informatie slaap apneu syndroom

Meer informatie over slaap apneu leest u in het infoboekje: ‘Slaap apneu

BSN nummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer dat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat. Het is belangrijk dat wij op een betrouwbare manier gegevens kunnen uitwisselen. Daarom nemen wij uw BSN nummer op in onze administratie. Wij gebruiken uw BSN nummer bijvoorbeeld wanneer wij met uw apotheek gegevens over medicijnen uitwisselen. Voor u betekent het dat u zich bij een eerste bezoek moet kunnen legitimeren. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.

Meer informatie leest u in de folder ‘het burgerservicenummer in de zorg’.

Wachttijd

Op de site staan gemiddelde wachttijden in weken vermeld. De gegevens worden één keer per maand aangepast. Individuele wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de gemiddelde wachttijd.

Wachttijd vanaf oktober 2014

1e Slaaponderzoek (diagnostiek)18 weken
Slaaponderzoek (behandeling)2 weken

Academisch slaapcentrum CIRO: Limburgse topkliniek met 4-sterren

Op basis van uitgebreid landelijk onderzoek onder 3935 patiënten heeft de ApneuVereniging op 22 november 2013 een certificaat met 4 sterren uitgereikt aan het academisch slaapcentrum CIRO vanwege de bovengemiddelde prestatie en hoge waardering van patiënten. Lees meer

Patiënttevredenheid

In het 4e kwartaal 2012 werd een patiënttevredenheidsonderzoek (O-meting) uitgevoerd in het Academisch slaapcentrum van CIRO. Dit onderzoek wordt in 2014 herhaald. Op de patiënttevredenheid scoorde het slaapcentrum in 2012 als volgt

Tevredenheid patiënten 4e kwartaal 2012Response Score 0 – 10
Academisch slaapcentrum CIRON = 1008,4

Kosten behandeling en vergoeding

CIRO heeft voor 2015 met nagenoeg alle zorgverzekeraars prijsafspraken gemaakt. De behandelingen worden door de gecontracteerde verzekeraars geheel vergoed, met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico.

In het overzicht ‘Overzicht gecontracteerde verzekeraars 2015‘ ziet u de zorgverzekeraars waarmee CIRO voor 2015 een contract heeft afgesloten.

Wat kan ik doen als mijn zorgverzekeraar niet voorkomt in de lijst?

Mocht uw verzekeraar niet in bovengenoemde lijst voorkomen en dus geen contract hebben met CIRO, dan gelden de zogenaamde ‘passantentarieven’. U vindt hier een overzicht van de ‘passantentarieven’:

Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering of deze tarieven volledig worden vergoed. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Hoe wordt mijn behandeling in rekening gebracht?

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de gezamenlijke website www.dezorgnota.nl gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over zorgkosten te beantwoorden.

Voor behandelingen in ziekenhuizen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een duidelijkere zorgnota. U kunt zien welke behandeling in rekening is gebracht en hoe de kosten zijn opgebouwd. Tevens kunt u uw nota bekijken via uw persoonlijke inlog van uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over uw zorgnota of het betalen van ziekenhuiszorg? Bekijk dan belangrijkste vragen en antwoorden op de website www.dezorgnota.nl, of lees de brochure met informatie over ziekenhuiskosten ‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ alsmede de checklist ‘Aan alles gedacht?’ met tips voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek. U kunt ook bellen naar de afdeling Planning van CIRO via telefoonnummer 0475-587600.

Wordt apparatuur vergoed?

Indien tijdens uw behandeling blijkt dat u in aanmerking komt voor een behandeling met een CPAP-apparaat, dan wordt u door ons persoonlijk ingelicht of het apparaat door uw verzekeraar wordt vergoed.