News

28-03-2024

Ciro behaalt als eerste zorginstelling in Nederland MVO-certificaat niveau 3

In januari van dit jaar heeft TÜV NORD een audit uitgevoerd bij Ciro voor de certificering van de MVO Prestatieladder niveau 3. Deze audit is succesvol afgerond. Hiermee is Ciro de allereerste zorgaanbieder in Nederland die dit prestigieuze certificaat heeft ontvangen.

Het MVO-beleid van Ciro is gericht op het creëren van de best mogelijke persoonsgerichte zorg in een duurzame, ethische en inclusieve verblijfs- en werkomgeving. Daarbij wordt de impact op het milieu geminimaliseerd en wordt actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de samenleving en zorg. Daarom heeft Ciro zich ten doel gesteld MVO te implementeren in het beleid en ISO-kwaliteitsmanagementsysteem en dit - als eerste zorgaanbieder in Nederland -aantoonbaar te maken middels de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een internationaal erkend certificatieschema geïnspireerd op de ISO 26000- richtlijn en onderscheidt ontwikkelingsniveaus oplopend van één tot en met vijf. Ciro stroomt met de certificering in op niveau 3 en is daarmee de eerste Nederlandse zorginstelling die dat niveau heeft behaald.

Het indienen van het MVO-jaarverslag was een vereiste voor de certificering. Dit document biedt een diepgaand inzicht in de diverse facetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Ciro en illustreert helder hoe de projecten binnen de organisatie bijdragen aan het verbeteren van onze prestaties. Het MVO-jaarverslag is te bekijken op onze website via deze link.