COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een chronische vernauwing van de luchtwegen. Deze vernauwingen leiden tot chronische luchtwegklachten zoals kortademigheid, hoesten en opgeven van slijm.

 

Mensen met COPD zijn vaak vermoeid en hebben moeite met het leveren van inspanning. COPD is niet alleen een longprobleem, maar komt meestal in combinatie met meerdere chronische aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes.

 

Bronchitis en emfyseem

De longklachten bij COPD onstaan door twee verschillende longaandoeningen. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen voortdurend ontstoken en maken meer slijm aan. Ademhalen wordt daardoor moeilijker. Bij longemfyseem zijn de longblaasjes in meer of mindere mate kapot. Via de longblaasjes  wordt zuurstof in het lichaam opgenomen en kooldioxide uitgestoten. Hoe minder longblaasjes, hoe moeilijker dat gaat.

 

Oorzaken

In meer dan 80% van de gevallen is roken de oorzaak van COPD. Andere blootstellingen aan schadelijke deeltjes en gassen (zoals meeroken, houtstof, lijm, verfdampen of luchtvervuiling door fijnstof) dragen ook bij aan het ontstaan van de ziekte. Bovendien kan COPD ook erfelijk zijn.

 

Longaanvallen

Een belangrijk probleem bij COPD is het optreden van longaanvallen. Dit zijn periodes met een plotselinge toename van luchtwegklachten, met name kortademigheid, hoesten en opgeven van verkleurd sputum. Meestal worden deze longaanvallen door luchtweginfecties veroorzaakt.

Longaanvallen leiden tot een versnelde achteruitgang van kwaliteit van leven en longfunctie. Als deze meer dan twee keer per jaar voorkomen of leiden tot een ziekenhuisopname, vraagt dit om een intensieve aanpak om toekomstige aanvallen te voorkomen.

 

Behandeling op maat

In Nederland alleen al hebben bijna 600.000 mensen last van COPD. Helaas kan deze aandoening niet worden genezen. Binnen Ciro behandelen we patiënten met matige tot zeer ernstige COPD die ondanks maximale behandeling met medicijnen een hoge ziektelast ervaren en genoodzaakt zijn om hun leven aan te passen. Patiënten met frequente longaanvallen vormen hierbij een belangrijke doelgroep.

Om patiënten zo succesvol mogelijk te behandelen gaan we uit van gespecialiseerde behandelingen op maat, zodat iedere patiënt het programma krijgt dat bij hem past.