Wachttijden

Zodra we de schriftelijke verwijzing van de specialist of huisarts (Academisch Slaapcentrum) ontvangen hebben, krijgen onze patiënten een bevestiging. Zij worden dan eerst ingepland voor het beginassessment. Wanneer dit is afgerond, worden patiënten ingepland voor de gespecialiseerde behandelingen.

 

Binnen het Academisch Slaapcentrum vindt de diagnostiek / het slaaponderzoek en behandeling vaak in één dag plaats. 

 

Actuele wachttijden

Graag plannen we iedereen zo snel mogelijk in, maar er bestaat een wachttijd. Eén keer in de maand werken we de actuele tijden bij. In sommige gevallen kan de individuele wachttijd afwijken van de getoonde wachttijd.

Hieronder een overzicht van de:

Actuele wachttijden per 10-04-2018, uitgedrukt in kalenderdagen.

 

Wachttijden diagnostiek chronisch long- en hartfalen

Beginassessment longfalen (klinische indicatie)  56 dagen
Beginassessment longfalen (niet-klinische indicatie) 21 dagen
Beginassessment hartfalen 21 dagen

 

 

Wachttijden behandeling chronisch long- en hartfalen

Klinische behandeling longfalen 42 dagen
Niet-klinische behandeling: Ciro 35 dagen
Niet-klinische behandeling: St. Anna Ziekenhuis 42 dagen
Niet-klinische behandeling: Laurentius Ziekenhuis - dagen
Niet-klinische behandeling: Maastricht UMC+ - dagen
Niet-klinische behandeling: Catharina Ziekenhuis 56 dagen
Niet-klinische behandeling: Elkerliek Ziekenhuis 7 dagen
Niet-klinische behandeling: St. Jans Gasthuis - dagen
Niet-klinische behandeling: Maastricht UMC+ hartfalen 49 dagen
Niet-klinische behandeling: Laurentius Ziekenhuis hartfalen - dagen

 

 

Wachttijden Academisch Slaapcentrum

Wachttijd diagnostiek * 21dagen
Wachttijd behandeling ** 21 dagen
Wachttijd polikliniek 14 dagen

 

 

Wat betekent dit?

Wachttijd diagnostiek: het aantal dagen tussen de aanmelding van de verwijzer en het beginassessment of diagnostiek (Academisch Slaapcentrum)
Wachttijd behandeling: het aantal dagen tussen het behandeladvies en de opname binnen de kliniek of het Academisch Slaapcentrum
Assessment: het intakegesprek maakt onderdeel uit van het beginassessment

 

Aanvulling Academisch Slaapcentrum

* Diagnostiek en behandeladvies binnen 1 dag; patiënten ontvangen de ochtend na de diagnostiekmeting (slaaponderzoek) meteen een advies voor verdere behandeling. 

** Indien een patiënt een behandeladvies heeft ontvangen waarvoor aanvullend (slaap)onderzoek nodig is dan wordt binnen 2 weken een afspraak ingepland.

 

Berekeningsgrondslag

De 3e vrije afspraakplaats in het afsprakensysteem indien een patiënt gepland wordt voor;

  • ‘assessment long- hartfalen’ of het plannen van een patiënt voor de ‘klinische behandeling’
  • diagnostiek of voor behandeling binnen het Academisch Slaapcentrum
     

Wachttijd te lang?

Wanneer een patiënt de wachttijd te lang vindt, kan er altijd contact met ons worden opgenomen, of aan de zorgverzekeraar worden gevraagd om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan hierin ondersteunen, zodat een patiënt mogelijk sneller geholpen wordt. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor de behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.