Wachttijden

Zodra we de schriftelijke verwijzing van de specialist of huisarts (Academisch Slaapcentrum) ontvangen hebben, krijgen onze patiënten een bevestiging. Zij worden dan eerst ingepland voor het beginassessment. Wanneer dit is afgerond, worden patiënten ingepland voor de gespecialiseerde behandelingen.

 

Actuele wachttijden

Graag plannen we iedereen zo snel mogelijk in, maar er bestaat een wachttijd. Eén keer in de maand werken we de actuele tijden bij. In sommige gevallen kan de individuele wachttijd afwijken van de getoonde wachttijd.

Hieronder treft u de wachttijden op peildatum 10-01-2023, uitgedrukt in kalenderdagen.

Wachttijden diagnostiek chronisch long- en hartfalen(1)
Beginassessment longfalen (klinische indicatie)  89 dagen
Beginassessment longfalen (niet-klinische indicatie) Ciro 22 dagen
Beginassessment hartfalen Ciro 47 dagen

 

Wachttijden behandeling chronisch long- en hartfalen(2)  

Klinische behandeling: longfalen Ciro 40 dagen
Niet-klinische behandeling: longfalen Ciro 0 dagen
Niet-klinische behandeling: longfalen Laurentius Ziekenhuis

26 dagen

Niet-klinische behandeling: longfalen Maastricht UMC+ 40 dagen
Niet-klinische behandeling: longfalen Catharina Ziekenhuis 12 dagen
Niet-klinische behandeling: longfalen Elkerliek Ziekenhuis - dagen
Niet-klinische behandeling: longfalen St. Jans Gasthuis 0 dagen
Niet klinische behandeling: hartfalen Ciro 0 dagen
Niet-klinische behandeling: hartfalen Maastricht UMC+ 47 dagen
Niet-klinische behandeling: hartfalen Laurentius Ziekenhuis 54 dagen

 

Wachttijden Academisch Slaapcentrum 
Wachttijd diagnostiek(1)* 54 dagen
Wachttijd behandeling(2)** 26 dagen
Wachttijd polikliniek(3) 45 dagen

 

Wat betekent dit?

(1)Wachttijd diagnostiek: het aantal dagen tussen de aanmelding van de verwijzer en het beginassessment of diagnostiek binnen de kliniek of het Academisch Slaapcentrum

(2)Wachttijd behandeling: betreft de driemaandelijks gemiddelde wachttijd binnen de kliniek of het Academisch Slaapcentrum

(3)Wachttijd polikliniek: het aantal dagen tussen het maken van de afspraak door de patiënt tot het moment dat de patiënt terecht kan

Assessment: het intakegesprek maakt onderdeel uit van het beginassessment

Aanvulling Academisch Slaapcentrum

* Diagnostiek en behandeladvies binnen 1 dag; patiënten ontvangen de ochtend na de diagnostiekmeting (slaaponderzoek) meteen een advies voor verdere behandeling. 

** Indien een patiënt een behandeladvies heeft ontvangen waarvoor aanvullend (slaap)onderzoek nodig is dan wordt binnen 2 weken een afspraak ingepland.

Wachttijd te lang?

Wanneer een patiënt de wachttijd te lang vindt, kan er altijd contact met ons worden opgenomen, of aan de zorgverzekeraar worden gevraagd om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan hierin ondersteunen, zodat een patiënt mogelijk sneller geholpen wordt. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor de behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Indien u vragen heeft over de locaties waar onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn kunt u bellen naar de afdeling plannning via +31(0)475-587656.