Aanmeldprocedure

In onderstaand overzicht is te zien hoe een nieuwe patiënt aangemeld kan worden. 

 

Waar? Wie? Hoe?
Academisch Slaapcentrum Huisarts en medisch specialist Schriftelijk
Ciro@Health Medisch specialist Schriftelijk via een aanmeldingsbrief
Ciro@Care* Medisch specialist Schriftelijk

 

*Afdeling Ciro@Care
Een deel van de patiënten heeft intensievere zorg nodig en verblijft daarom voor langere tijd in Ciro, op de speciaal ingerichte afdeling Ciro@Care. Het aandachtpunt van de behandeling op maat ligt - meer dan bij andere patiënten - bij complexe zorg en bij symptoombestrijding. Ook wordt ziektegerichte zorg gecombineerd met palliatieve zorg. Als een patiënt een weer voldoende stabiel ziekteproces heeft, kan de behandeling zich gaan richten op terugkeer naar huis of voorbereiding op een orgaantransplantatie of andere behandeling.

 

 

Correspondentie

Om de aanmeldprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen, kunnen brieven en aanmeldingen het beste rechtstreeks aan de Afdeling Planning worden geadresseerd:

Per post:
Ciro
T.a.v. de afdeling Planning
Postbus 4009
6080 AA Haelen

Per e-mail:
Ciro
T.a.v. de afdeling Planning
info@ciro-horn.nl 

Bevestiging
Na de aanmelding ontvangt de patiënt een schriftelijke bevestiging. Indien de patiënt na de aanmelding vragen heeft, kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met onze afdeling Planning (0475) 587 600.