Behandelteam

Het succes van onze gespecialiseerde behandelingen schuilt in onze specialisten die intensief en als één team samenwerken. Zij durven buiten de eigen kaders te denken, zodat de beste zorg op maat kan worden ingezet.

 

CIRO_Behandelteam.jpg

Alle medewerkers van Ciro.

 

Longartsen

De longarts stelt samen met de andere specialisten het op maat gemaakte behandelplan op. Hij is aanspreekpunt voor patiënten als het gaat om medisch inhoudelijke vragen en daarnaast ook eindverantwoordelijke voor alle ingezette gespecialiseerde behandelingen.

 

Internist

Chronische longpatiënten hebben vaak meerdere aandoeningen op hetzelfde moment, zogenaamde multimorbiditeit. De internist houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van bijkomende aandoeningen. Hierbij valt te denken aan cardiovasculaire risico reductie, botontkalking en diabetes.

 

Cardioloog

Hart- en vaatziekten komen veel voor bij patiënten met chronisch longlijden en hebben een grote bijkomende invloed op symptomen en kwaliteit van leven. Daarnaast geven hart- en vaatziekten een verhoogd risico op overlijden. De cardioloog draagt zorg voor de diagnostiek en eventuele behandeling hiervan.

 

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist Ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Waar de nadruk van andere specialisten vaak ligt op genezing en herstel, heeft de specialist Ouderengeneeskunde bij uitstek expertise als het gaat om het verbeteren van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Daarnaast biedt zij begeleiding rondom chronische ziekte en de laatste levensfase. Hierbij ligt de focus op de patiënt in zijn totaliteit en niet zozeer op specifieke orgaanproblemen.

 

Physician Assistent

Een Physician Assistent (PA) werkt nauw samen met de medisch specialist. De PA neemt een aantal taken van de specialist (longarts, internist enzovoorts) over. Zo mag de PA zelf diagnoses stellen, behandelplannen opstellen en patiënten behandelen en begeleiden. De PA werkt intensief samen met collega’s in het behandelteam en overlegt regelmatig met de specialist.

 

Ergotherapie

De ergotherapeut leert patiënten hoe zij energie kunnen besparen op de dagelijkse activiteiten die eigenlijk vanzelf zouden moeten gaan, zoals aankleden, traplopen of boodschappen doen. Dit kan bijvoorbeeld door iets op een andere manier te doen, de houding te verbeten of de snelheid aan te passen. Ook een hulpmiddel (zoals een rollator) kan hierbij helpen. De ergotherapeut bekijkt samen met de patiënt wat het beste kan worden ingezet.

 

Psychologie

Een chronische aandoening gaat soms gepaard met angst, somberheid, verminderde interesse en stress. Patiënten voelen zich niet altijd begrepen of worden gehinderd door dit soort klachten. De psycholoog kan helpen met het praten over emoties en tips geven over hoe om te gaan met deze gevoelens. Dit kan een opluchting zijn en helpen bij de verdere behandeling.  

 

Diëtetiek

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk, toch speelt dit nog meer een rol bij patiënten met een chronische ziekte. De diëtist begeleidt bij de uitvoering van dieetvoorschriften of behandeling van eventuele voedingsproblemen. Voor iedere patiënt wordt bekeken wat het beste kan worden ingezet. Doordat mensen zich met een dieet soms beperkt voelen in wat ze kunnen eten, geven we een uitgebreide voorlichting zodat er een ruimere kijk ontstaat op het voedingspatroon.

 

Fysiotherapie / bewegingsagogie

De fysiotherapeut en bewegingsagoog begeleiden patiënten tijdens testen en trainingen die gericht zijn op het uithoudingsvermogen en de spierkracht. Naar aanleiding van het op maat gemaakte behandelprogramma worden individuele trainingen of groepslessen ingezet, zoals: lichaamsbewustwording, ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen of het versterken van de hulpademhalingsspieren. De fysiotherapeut begeleidt ook de spierversterkende oefeningen die bestaan uit een elektrische prikkeling van de spieren (NMES).

 

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een vorm van hulpverlening waarbij het actief werken aan problemen centraal staat - bezig zijn met wat je bezighoudt. Creatieve activiteiten worden gecombineerd met een gesprek met de therapeut. Op deze manier kan ondersteuning worden geboden bij het omgaan met verlies van gezondheid.

 

Verpleging

Wanneer een patiënt bij Ciro (klinisch) verblijft staat 24 uur per dag verplegend personeel klaar. De verpleging biedt graag gepaste zorg en probeert hierbij zoveel mogelijk zelfstandigheid te stimuleren. Ook krijgt iedere patiënt een verpleegkundig coach die het vaste aanspreekpunt is tijdens het behandelprogramma en de voortgang en aandachtspunten bespreekt.