Klacht indienen

Bij Ciro doen we ons uiterste best om u de beste begeleiding en behandeling te geven. Complimenten of vragen kunt u mailen naar info@ciro-horn.nl. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan horen wij graag wat uw klacht is.

 

Kwaliteit van zorg

Door goed om te gaan met uw onvrede, proberen we uw vertrouwen te herstellen. Waar nodig, nemen we maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

Iedere patiënt van Ciro of gebruiker van de Ciro faciliteiten kan een klacht indienen. Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om een klacht in te dienen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een ander. U dient deze persoon wel schriftelijk te machtigen. Ook nabestaanden van patiënten van Ciro kunnen een klacht indienen.

Bij wie kan ik terecht met mijn klacht?

 

  • Direct aan de bron

U kunt uw klacht bespreken met de medewerker die volgens u verantwoordelijk is voor het ontstaan van uw onvrede. Deze biedt een luisterend oor en zal zijn best doen om samen met u een oplossing te vinden.

  • De klachtenfunctionaris

Mocht het gesprek met de betrokken medewerker niet tot het gewenste resultaat leiden of wilt u uw onvrede liever vertrouwelijk bespreken, dan kunt u beroep doen op de klachtenfunctionaris van Ciro. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke positie binnen Ciro en kiest dus geen partij voor u of de medewerker(s).

 

U bepaalt het traject

U bespreekt met de klachtenfunctionaris wat u verwacht. Er zijn vier mogelijkheden als u de klachtenfunctionaris inschakelt:

  1. U maakt uw onvrede duidelijk kenbaar aan de klachtenfunctionaris en bent daar tevreden mee. U vindt verdere actie niet nodig. Dan wordt uw klacht als een melding (signaal van onvrede) geregistreerd.
  2. U vraagt de klachtenfunctionaris te bemiddelen tussen u en de direct betrokkene(n).
  • De bemiddeling kan bestaan in het bieden van een praktische oplossing. Hiervoor zal de klachtenfunctionaris contact opnemen met Ciro en de geboden oplossing naar u terugkoppelen.
  • De bemiddeling kan bestaan uit het organiseren van een gesprek tussen u en betrokkene(n). in dat geval is de klachtenfunctionaris als gespreksleider aanwezig.
  1. U wenst een oordeel over uw klacht. De klachtenfunctionaris helpt u bij het schriftelijk formuleren van uw klacht. U ontvangt binnen zes weken een uitspraak van de Raad van Bestuur over de gegrondheid van uw klacht.
  2. U neemt geen genoegen met het oordeel over uw klacht en wenst uw klacht bij een externe instantie neer te leggen. De klachtenfunctionaris geeft u advies bij welke externe instantie u terecht kunt.

 

Hoe kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris?

U kunt de klachtenfunctionaris bellen voor een persoonlijk gesprek. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0629279618.

U kunt ook een email sturen naar klachtenfunctionaris@ciro-horn.nl of een brief sturen naar:

Ciro
t.a.v. klachtenfunctionaris

Postbus 4009
6080 AA Haelen

Meer informatie over onze klachtenregeling leest u hier in onze klachtenregeling.

Verzoek om een financiële vergoeding

Mocht u persoonlijk schade hebben geleden door uw bezoek, verblijf of behandeling in Ciro, dan kunt u een schadeclaim indienen bij de Raad van Bestuur waarbij u aangeeft wat er is gebeurd en wat de schade is. Wij behandelen uw verzoek samen met onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

Registratie

Door uw onvrede kenbaar te maken worden knelpunten zichtbaar. Wij registreren uw klacht en analyseren deze gegevens anoniem ter verbetering van onze kwaliteit van zorg. De Raad van Bestuur en de Cliëntenraad van Ciro worden regelmatig geïnformeerd over de knelpunten en de doorgevoerde verbeteringen.

Vertrouwelijk

U klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens en informatie worden enkel met uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden.