Wachttijden

Zodra we een schriftelijke verwijzing van de specialist of huisarts ontvangen hebben, krijgt u van ons een bevestiging. Eerst vindt een beginassessment plaats (behalve bij het Academisch Slaapcentrum). Wanneer dit is afgerond kunt u worden ingepland voor een gespecialiseerde behandeling. Binnen het Academisch Slaapcentrum vindt diagnostiek / het slaaponderzoek en behandeling vaak in één dag plaats. 

 

Actuele wachttijden

Graag plannen we iedereen zo snel mogelijk in, maar er bestaat een wachttijd. Eén keer in de maand werken we de actuele tijden bij. In sommige gevallen kan de individuele wachttijd afwijken van de getoonde wachttijd.

Hieronder treft u de wachttijden per 01-01-2020, uitgedrukt in kalenderdagen.

Wachttijden diagnostiek chronisch long- en hartfalen(1)  
Beginassessment longfalen (klinische indicatie) Ciro 84 dagen
Beginassessment longfalen (niet-klinische indicatie) Ciro 53 dagen
Beginassessment hartfalen Ciro 30 dagen

 

Wachttijden behandeling chronisch long- en hartfalen(2)  
Klinische behandeling longfalen Ciro 35 dagen
Niet-klinische behandeling Onvoldoende waarnemingen
Niet-klinische behandeling: Laurentius Ziekenhuis 63 dagen
Niet-klinische behandeling: Maastricht UMC+ 42 dagen
Niet-klinische behandeling: Catharina Ziekenhuis 42 dagen
Niet-klinische behandeling: Elkerliek Ziekenhuis Onvoldoende waarnemingen
Niet-klinische behandeling: St. Jans Gasthuis Onvoldoende waarnemingen
Niet-klinische behandeling: Maastricht UMC+ hartfalen 42 dagen
Niet-klinische behandeling: Laurentius Ziekenhuis hartfalen Onvoldoende waarnemingen

 

Wachttijden Academisch Slaapcentrum  
Wachttijd diagnostiek(1) * 31 dagen
Wachttijd behandeling(2)** 24 dagen
Wachttijd polikliniek(3) 34 dagen

 

Wat betekent dit?

(1)Wachttijd diagnostiek: het aantal dagen tussen de aanmelding van uw verwijzer en het beginassessment binnen de kliniek of diagnostiek binnen het Academisch Slaapcentrum
(2)Wachttijd behandeling: dit betreft de driemaandelijks gemiddelde wachttijden binnen de kliniek of het Academisch Slaapcentrum
(3)Wachttijd polikliniek: het aantal dagen tussen het maken van een afspraak door u tot het moment dat u terrecht kunt in het Academisch Slaapcentrum

Assessment: het intakegesprek maakt onderdeel uit van het beginassessment

Aanvulling Academisch Slaapcentrum

* Diagnostiek en behandeladvies binnen 1 dag; u ontvangt de ochtend na de diagnostiekmeting (slaaponderzoek) meteen een advies voor verdere behandeling. 

** Indien u een behandeladvies heeft ontvangen waarvoor aanvullend (slaap)onderzoek nodig is dan wordt u hiervoor binnen 2 weken ingepland.

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor de behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Indien u vragen heeft over de locaties waar onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn kunt u bellen naar de afdeling plannning via +31(0)475-587656.