Personalized medicine

De patiënt specialist van zijn eigen leven noemen, zegt eigenlijk alles over Ciro. Sterker nog, er is geen betere samenvatting van de wetenschappelijke visie die ten grondslag ligt aan onze aanpak. Hier leest u meer over onze uitgangspunten.   

 

Ciro wil als innovatief behandelcentrum een voortrekkersrol vervullen als het gaat om gespecialiseerde en gepersonaliseerde behandelingen voor mensen met complex long- en hartfalen. Als voorbeeld beschrijven we hier onze kijk op COPD. Deze benadering gebruikt Ciro ook bij andere longziekten, zoals astma en longfibrose, en bij patiënten met complex hartfalen.

 

Een traditionele behandeling van COPD is gericht op het bestrijden van longklachten met medicatie. Artsen stellen de behandeling vaak vast met behulp van de wereldwijde GOLD-standaard. Deze standaard verdeelt patiënten in vier groepen op basis van luchtwegvernauwing, huidige klachten en risico op verergering van de klachten.

 

Andere kijk op chronische ziekten

De indeling op basis van longklachten is voor een aanzienlijk deel van de patiënten te beperkt. Ciro ziet deze indeling daarom slechts als startpunt. COPD is een complex ziektebeeld dat zich bij veel patiënten niet beperkt tot de longen. De ziekte speelt een rol in alle facetten van het leven. Bovendien gaat COPD vaak samen met andere aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk, hartfalen, diabetes of slaapapneu. Dit vraagt om een brede kijk op de patiënt als geheel.

Uitgangspunt 1: Een holistische benadering. De mens is een geheel van biochemische, cellulaire, fysiologische, psychologische en sociale processen.

 

Wetenschappelijk bewijs

Kennis van ziekteprocessen is de basis voor innovatie in het behandeltraject. Alle behandelingen binnen Ciro zijn daarom vanzelfsprekend gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Lees meer over innovatie en development.

Uitgangpunt 2: Onze behandelingen zijn volledig evidence-based.

 

Behandeling op maat

Onze patiënten zijn het meest gebaat bij een op maat gemaakte totaalbehandeling. Er bestaan namelijk grote verschillen in kracht en uithoudingsvermogen, functionaliteit van spieren, mogelijkheden om dagelijkse activiteiten te ondernemen, de manier van omgaan met de aandoening en de sociale omgeving.

Uitgangspunt 3: ‘Personalized medicine’. Behandeling op maat is noodzakelijk.

 

Het assessment

Voor de start van een behandeling, brengen we eerst alle facetten in kaart die de ziektelast voor de patiënt bepalen. Iedere patiënt krijgt een 3-daags assessment met testen voor uithoudingsvermogen en kracht, gesprekken met een verpleegkundige, arts, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut en psycholoog. Met eigen inbreng van de patiënt en alle meetgegevens maakt de arts een gepersonaliseerd behandelplan bij Ciro of een van de samenwerkende ziekenhuizen.   

 

Meer dan een optelsom

Voor een behandeling op maat is een verregaande samenwerking nodig tussen verschillende gespecialiseerde behandelaars. Ciro gaat daarom uit van een geïntegreerde behandeling. Immers, voor de patiënt telt het totaaleffect van de behandeling. De uitkomsten zijn beter als elk facet van de behandeling in dienst staat van het geheel.

Uitgangpunt 4: De behandeling is méér dan een optelsom van alle deelbehandelingen.

 

Specialist van je eigen leven

In de loop van de behandeling krijgt de patiënt steeds meer inzicht in de rol die de aandoening speelt in zijn leven. Dit gebeurt door individuele en persoonlijke begeleiding en een uitgebreid educatieprogramma. Deze aanpak helpt om na afloop van de behandeling beter om te gaan met de aandoening en te zorgen dat de bereikte vooruitgang stand houdt.

Uitgangpunt 5: De patiënt is specialist van zijn eigen leven.

 

Als meer zorg nodig is

Een deel van de patiënten heeft intensievere zorg nodig en verblijft daarom voor langere tijd in Ciro, op de speciaal ingerichte afdeling Ciro@Care. Het aandachtpunt van de behandeling op maat ligt - meer dan bij andere patiënten - bij complexe zorg en bij symptoombestrijding. Ook wordt ziektegerichte zorg gecombineerd met palliatieve zorg. Als een patiënt een weer voldoende stabiel ziekteproces heeft, kan de behandeling zich gaan richten op terugkeer naar huis of voorbereiding op een orgaantransplantatie of andere behandeling.