Uw verzekeraar

De behandelingen van Ciro worden door alle gecontracteerde zorgverzekeraars in 2020 geheel vergoed* - met uitzondering van het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Ciro heeft in 2020 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Lees meer over de afspraken voor 2021.

Afspraken met zorgverzekeraars voor 2021

Ciro en de lokale zorgverzekeraars zijn in goed overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de zorg en vergoedingen in 2021. Door de coronacrisis is dit overleg nog niet afgerond. Hierdoor kunnen Ciro en de zorgverzekeraars nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt.
Alle partijen zetten zich in om op korte termijn duidelijkheid te kunnen bieden en net als voorgaande jaren een contract te sluiten. Zodra hier meer informatie over bekend is, vindt u dit hier terug op onze website.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Heeft u vragen heeft over de zorg, het zorgadvies of zorgbemiddeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Er wordt alles aan gedaan om te zorgen dat u passende zorg krijgt.

Afspraken 2020

*Heeft u een gevorderde chronische aandoening en extra (langdurige) zorg nodig? Dan komt u op de Ciro@Care afdeling terecht en betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Lees meer hierover.

Andere verzekeraar?

Mocht uw verzekeraar niet in het overzicht voorkomen en we dus geen contract hebben afgesloten, dan gelden ‘passantentarieven’. Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering of deze tarieven volledig worden vergoed. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw verzekeraar. De passantentarieven gelden ook als u niet verzekerd bent.

De passantentarieven voor 'hartfalen', zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur hiervoor een mail naar info@ciro-horn.nl