Uw verzekeraar

De behandelingen van Ciro worden door alle gecontracteerde zorgverzekeraars in 2020 geheel vergoed* - met uitzondering van het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Ciro heeft in 2020 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Lees meer over de afspraken voor 2021.

Afspraken met zorgverzekeraars voor 2021

Ciro zal voor de zorg in 2021 aansluiten bij landelijke afspraken die gemaakt worden tussen de Nvz (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland). De afspraak houdt in dat de contracten die in 2020 tussen Ciro en de zorgverzekeraars golden ook in 2021 zullen worden gecontinueerd. Hiermee wordt continuïteit verzekerd in de zorg en weet u als patiënt waar u in 2021 aan toe bent. Elders op onze website vindt u een overzicht van de verzekeraars waarmee Ciro in 2020 een contract had. Deze afspraken zullen dus ook in 2021 gelden met uitzondering van de zorgverzekeraar EUCARE/Aevitae (Uzovi-code 3360), met deze verzekeraar is Ciro nog in onderhandeling over de zorg in 2021.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Als u wilt weten hoe en waar u terecht kunt voor zorg, kunt u  voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Afspraken 2020

*Heeft u een gevorderde chronische aandoening en extra (langdurige) zorg nodig? Dan komt u op de Ciro@Care afdeling terecht en betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Lees meer hierover.

Andere verzekeraar?

Mocht uw verzekeraar niet in het overzicht voorkomen en we dus geen contract hebben afgesloten, dan gelden ‘passantentarieven’. Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering of deze tarieven volledig worden vergoed. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw verzekeraar. De passantentarieven gelden ook als u niet verzekerd bent.

De passantentarieven voor 'hartfalen', zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur hiervoor een mail naar info@ciro-horn.nl