Behandelovereenkomst

Als u start met de gespecialiseerde behandelingen, zullen er afspraken worden gemaakt in de vorm van een behandelovereenkomst. Zo kunnen we samen zorgen dat de behandelingen succesvol zijn. Een belangrijk onderdeel is ook de manier waarop Ciro omgaat met ‘stoppen met roken’.

 

Stoppen met roken

Roken is een belangrijke risicofactor en draagt bij aan het verergeren van chronische aandoeningen, zoals COPD, astma en hartfalen. Daarom geldt binnen Ciro en op het gehele terrein een rookverbod. Stoppen met roken is voor veel mensen moeilijk. Wanneer u binnen Ciro verblijft, kunt u deelnemen aan het ‘stoppen met roken’ programma. Na het beginassessment wordt bepaald of u hieraan deel kunt nemen.  

 

Privacy

Uw privacy vinden we erg belangrijk. Ciro gaat dan ook vertrouwelijk om met uw gegevens. Om dit goed te laten verlopen hebben we een folder Privacyreglement opgesteld. Hierin leest u precies wat u van ons mag verwachten als het gaat om uw gegevens.

 

BSN nummer

Omdat we op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen, maken we gebruik van het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer dat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat. Het BSN wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer wij met uw apotheek gegevens over medicijnen uitwisselen. Neem daarom bij het eerste bezoek aan Ciro een geldig identiteitsbewijs mee, zodat u zich kunt legitimeren.