Verzekering

De behandelingen van Ciro worden door alle gecontracteerde zorgverzekeraars geheel vergoed* - met uitzondering van het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Ciro heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

 

Ciro heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

* Langdurige zorg: wel eigen bijdrage

Heeft de patiënt een gevorderde chronische aandoening en extra (langdurige) zorg nodig van onze afdeling Ciro@Care? Dan is er sprake van een eigen bijdrage.
De patiënt heeft een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie nodig die wij zullen aanvragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de verblijfsduur en persoonlijke omstandigheden. Meer informatie over deze eigen bijdrage is te vinden op www.hetcak.nl.

 

Andere verzekeraar?

Mocht de verzekeraar van de patiënt niet in het overzicht voorkomen en we dus geen contract hebben afgesloten, dan gelden ‘passantentarieven’. Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering of deze bedragen volledig worden vergoed. De passantentarieven gelden ook indien een patiënt niet verzekerd is.

De passantentarieven voor 'hartfalen' zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur hiervoor een mail naar info@ciro-horn.nl.

Academisch Slaapcentrum – vergoeding CPAP-apparaat

Indien tijdens de behandeling in het Academisch Slaapcentrum blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling met een CPAP-apparaat, dan wordt iemand persoonlijk door ons ingelicht of het apparaat door de verzekeraar wordt vergoed.