Verzekering

De behandelingen van Ciro worden in 2020 door alle gecontracteerde zorgverzekeraars geheel vergoed* - met uitzondering van het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Ciro heeft in 2020 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Lees hieronder wat de status is van deze afspraken in 2021.

Afspraken met zorgverzekeraars voor 2021

Ciro en de lokale zorgverzekeraars zijn in goed overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de zorg en vergoedingen in 2021. Door de coronacrisis is dit overleg nog niet afgerond. Hierdoor kunnen Ciro en de zorgverzekeraars nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt.
Alle partijen zetten zich in om op korte termijn duidelijkheid te kunnen bieden en net als voorgaande jaren een contract te sluiten. Zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u dit hier op de onze website.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Heeft een patiënt vragen over de zorg, het zorgadvies of zorgbemiddeling? Dan kunnen zij contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Er wordt alles aan gedaan om te zorgen dat patiënten passende zorg krijgt.

 

Ciro heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

* Langdurige zorg: wel eigen bijdrage

Heeft de patiënt een gevorderde chronische aandoening en extra (langdurige) zorg nodig van onze afdeling Ciro@Care? Dan is er sprake van een eigen bijdrage.
De patiënt heeft een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie nodig die wij zullen aanvragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de verblijfsduur en persoonlijke omstandigheden. Meer informatie over deze eigen bijdrage is te vinden op www.hetcak.nl.

 

Andere verzekeraar?

Mocht de verzekeraar van de patiënt niet in het overzicht voorkomen en we dus geen contract hebben afgesloten, dan gelden ‘passantentarieven’. Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering of deze bedragen volledig worden vergoed. De passantentarieven gelden ook indien een patiënt niet verzekerd is.

De passantentarieven voor 'hartfalen' zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur hiervoor een mail naar info@ciro-horn.nl.

Academisch Slaapcentrum – vergoeding CPAP-apparaat

Indien tijdens de behandeling in het Academisch Slaapcentrum blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling met een CPAP-apparaat, dan wordt iemand persoonlijk door ons ingelicht of het apparaat door de verzekeraar wordt vergoed.