Verzekering

De behandelingen van Ciro worden in 2020 door alle gecontracteerde zorgverzekeraars geheel vergoed* - met uitzondering van het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Ciro heeft in 2020 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Lees hieronder wat de status is van deze afspraken in 2021.

Afspraken met zorgverzekeraars voor 2021

Ciro zal voor de zorg in 2021 aansluiten bij landelijke afspraken die gemaakt worden tussen de Nvz (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland). De afspraak houdt in dat de contracten die in 2020 tussen Ciro en de zorgverzekeraars golden ook in 2021 zullen worden gecontinueerd. Hiermee wordt continuïteit verzekerd in de zorg en weet u als patiënt waar u in 2021 aan toe bent. Elders op onze website vindt u een overzicht van de verzekeraars waarmee Ciro in 2020 een contract had. Deze afspraken zullen dus ook in 2021 gelden met uitzondering van de zorgverzekeraar EUCARE/Aevitae (Uzovi-code 3360), met deze verzekeraar is Ciro nog in onderhandeling over de zorg in 2021.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Als u wilt weten hoe en waar u terecht kunt voor zorg, kunt u  voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Ciro heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

* Langdurige zorg: wel eigen bijdrage

Heeft de patiënt een gevorderde chronische aandoening en extra (langdurige) zorg nodig van onze afdeling Ciro@Care? Dan is er sprake van een eigen bijdrage.
De patiënt heeft een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie nodig die wij zullen aanvragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de verblijfsduur en persoonlijke omstandigheden. Meer informatie over deze eigen bijdrage is te vinden op www.hetcak.nl.

 

Andere verzekeraar?

Mocht de verzekeraar van de patiënt niet in het overzicht voorkomen en we dus geen contract hebben afgesloten, dan gelden ‘passantentarieven’. Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering of deze bedragen volledig worden vergoed. De passantentarieven gelden ook indien een patiënt niet verzekerd is.

De passantentarieven voor 'hartfalen' zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur hiervoor een mail naar info@ciro-horn.nl.

Academisch Slaapcentrum – vergoeding CPAP-apparaat

Indien tijdens de behandeling in het Academisch Slaapcentrum blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling met een CPAP-apparaat, dan wordt iemand persoonlijk door ons ingelicht of het apparaat door de verzekeraar wordt vergoed.