Verzekering

De behandelingen van Ciro worden door alle gecontracteerde zorgverzekeraars in 2024 geheel vergoed* - met uitzondering van het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Ciro heeft in 2024 met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

 

Afspraken met zorgverzekeraars

Ciro heeft met de meeste zorgverzekeraars een afspraak gemaakt voor 2023. 

 

Andere verzekeraar?

Mocht uw verzekeraar niet in het overzicht voorkomen en we dus geen contract hebben afgesloten, dan gelden ‘passantentarieven’. Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering of deze tarieven volledig worden vergoed. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw verzekeraar. De passantentarieven gelden ook als u niet verzekerd bent.

 

 

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Als u wilt weten hoe en waar u terecht kunt voor zorg, kunt u voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Academisch Slaapcentrum – vergoeding CPAP-apparaat

Indien tijdens de behandeling in het Academisch Slaapcentrum blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling met een CPAP-apparaat, dan wordt iemand persoonlijk door ons ingelicht of het apparaat door de verzekeraar wordt vergoed.

* Langdurige zorg: wel eigen bijdrage

Heeft de patiënt een gevorderde chronische aandoening en extra (langdurige) zorg nodig van onze afdeling Ciro@Care? Dan is er sprake van een eigen bijdrage.
De patiënt heeft een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie nodig die wij zullen aanvragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de verblijfsduur en persoonlijke omstandigheden. Meer informatie over deze eigen bijdrage is te vinden op www.hetcak.nl.