Slaaponderzoek en behandeling

Het Academisch Slaapcentrum Ciro (ASC) biedt evaluatie en behandeling van het hele spectrum van slaapstoornissen. Met als speerpunt slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, waaronder; obstructieve slaapapneu, centrale slaapapneu en zogenaamde hypoventilatie syndromen.

 

De medische staf van het ASC bestaat uit drie longartsen, een physician assistant en negen slaapanalisten dan wel verpleegkundigen, die zich in de zorg van mensen met slaapstoornissen hebben gespecialiseerd. Het ASC dient als opleidingscentrum voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen voor longartsen in opleiding van het Maastricht UMC+.

 

Slaaponderzoek

Het ASC is voorzien van negen klinische bedden met volle video-polysomnografie capaciteit voor een geavanceerde analyse van de slaap en een polikliniek voor de voortgaande zorg en begeleiding van mensen met slaapstoornissen. In 2016 zijn er 1652 overnachtingen (voor diagnose en voor instellen behandeling) in het ASC geweest en 4095 polikliniekbezoeken.

 

Evaluatie van slaapstoornissen gebeurt in het ASC met onder andere patiëntgesprekken, gestandaardiseerde vragenlijsten, slaapdagboeken, zuurstofmetingen, koolzuurmetingen, slaappositie monitoring, cardio-respiratoire poly(somno)grafie en klinisch bewaakte video-polysomnografie.

 

Patiënten worden tijdens hun bezoek aan het ASC geïnformeerd door middel van een groepspresentatie en individuele gesprekken. Patiënten worden bovendien voorzien van geïllustreerde flyers en er wordt op indicatie telefoonconsultatie aangeboden.

 

Behandeling

De behandeling van patiënten omvat onder andere leefstijladviezen, gedragstherapie en op indicatie verwijzing naar centra voor gewichtsverlies en stoppen-met-roken interventies. Patiënten met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen worden behandeld met positietherapie, mandibulaire repositie therapie en diverse ademondersteunende therapie-apparaten, zoals CPAP, auto-CPAP, bilevel-PAP, adaptieve servoventilatie en niet-invasieve beademing. Chirurgische interventies worden niet in het ASC zelf uitgevoerd. Patiënten worden indien nodig doorverwezen naar hierin gespecialiseerde centra.

 

Om een multidisciplinaire aanpak van de evaluatie en behandeling van patiënten met slaapstoornissen te waarborgen, vinden regelmatig overleggen plaats met onder ander KNO-artsen, cardiologen, psychiater, het centrum voor thuisbeademing en andere gespecialiseerde slaapcentra.

 

Sneller de juiste behandeling

Het Academisch Slaapcentrum steekt voortdurend in op verbetering van het proces voor evaluatie en de behandelingen van slaapstoornissen. De stappen van het proces, zoals de gesprekken met de arts, het slaaponderzoek, de analyse en de behandeling, vinden direct na elkaar en gebundeld plaats, waardoor wachttijden worden voorkomen en de doorlooptijd van verwijzing tot therapiestart geminimaliseerd wordt.

 

Daardoor;

  • worden de analyses van de diagnostiek slaaponderzoeken direct de ochtend na het slaaponderzoek uitgevoerd, zodat de patiënt zijn/haar resultaat de ochtend na het slaaponderzoek komt te weten. Daardoor kan de verdere therapieplanning meteen plaatsvinden;
  • analyseren in geselecteerde gevallen en in overleg met de patiënt, de slaapanalisten het onderzoek tijdens de nacht en kan de behandeling nog dezelfde nacht opgestart worden in plaats van na afloop, wanneer de gegevens alleen achteraf bekeken worden (zoals bij een split-night onderzoek);
  • wordt, indien ambulante therapie-instelling met een masker (CPAP) nodig is, deze direct de dag na het slaaponderzoek opgestart;
  • wordt, indien klinisch bewaakte therapie-instelling met een masker (CPAP) nodig is, deze binnen 2 weken na het diagnostisch slaaponderzoek uitgevoerd en wordt het resultaat wederom de ochtend na het verblijf besproken;
  • lossen de gespecialiseerde slaapanalisten tijdens een klinisch bewaakte therapie-instelling met een masker (CPAP), therapieproblemen tijdens de instellingsnacht op en kan daardoor een optimale therapiestart gewaarborgd worden;
  • wordt de patiënt direct in het slaapcentrum voorzien van de nodige therapie-uitrusting.

 

Dankzij het aaneengesloten en geoptimaliseerde proces krijgt een patiënt sneller de juiste behandeling en kan hij makkelijker wennen aan bijvoorbeeld een CPAP beademingsmasker. Landelijk stopt 25% van de patiënt binnen twee maanden met de CPAP-behandeling. Bij het Academisch Slaapcentrum van Ciro is dat slechts 7% binnen het eerste jaar!