Samenwerking

Om de beste zorg te kunnen leveren werken we nationaal en internationaal samen met andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars, andere kennisinstellingen en farmaceutische en technologische bedrijven. Zo halen we op alle gebieden de beste kennis in huis én wisselen we inzichten uit.

 

Samenwerkingspartners

Ciro werkt samen met partner ziekenhuizen. Patiënten kunnen hier een niet-klinisch behandelprogramma volgen (hartfalen (HF) of longfalen (LF)). Na het beginassessment wordt bepaald welke behandeling (klinisch of niet-klinisch) het beste kan worden ingezet. Achter de naam van het ziekenhuis staat de beoordeling van patiënten voor de behandelingen: 

De beoordeling geldt voor het 4e kwartaal 2023.