Academisch Slaapcentrum

Het Academisch Slaapcentrum Ciro (ASC) bestaat sinds 2009 en heeft zich sindsdien tot een in Nederland algemeen erkend slaapcentrum ontwikkeld. Het ASC kreeg de titel ‘topkliniek’ toegekend van de Apneuvereniging, de patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu.

 

Het ASC biedt evaluatie en behandeling van hele spectrum van slaapstoornissen, met het speerpunt bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, waaronder obstructieve slaapapneu, centrale slaapapneu en zogenaamde hypoventilatie syndromen. Lees meer over de werkwijze van het Academisch Slaapcentrum Ciro.

 

Kwaliteit slaapanalisten

De slaapanalyses moeten van hoge kwaliteit zijn om de beste behandeling voor de patiënt te kunnen bieden. Sinds jaren maakt iedere slaapanalist daarom maandelijks een door internationale experts verstrekte testanalyse (Inter-Scorer Reliability programma). Op deze manier brengen slaapanalisten de kwaliteit van hun analyse naar het hoogst mogelijke niveau. Het team van Ciro scoort door deze aanpak ruim boven het internationale gemiddelde.

 

Samenwerkingspartners

De expertise van het Academisch Slaapcentrum strekt zich ook uit buiten de muren van Ciro. Er bestaat een nauwe samenwerking met diverse disciplines van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), zoals de afdelingen longziekten, hart- en vaatziekten, KNO en psychiatrie, met het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht en ook met andere slaapcentra.

 

Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde

Sinds 2016 is het Academisch Slaapcentrum onderdeel van het Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde (ANS), samen met het Maastricht UMC+ en het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Door de samenwerking worden kennis en vaardigheden op het gebied van slaapstoornissen gebundeld.

De samenwerking binnen het netwerk geeft Zuidoost-Nederland met betrekking tot slaapstoornissen een uniek expertisenetwerk in Europa en garandeert topzorg voor elke patiënt met slaapgerelateerde aandoeningen. Naast het leveren van topzorg zijn samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs de verdere pijlers van het ANS.

 

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

In samenwerking met het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht verzorgt het ASC voor ongeveer 50 patiënten per jaar niet-invasieve beademingsinstelling. Het gaat voornamelijk om patiënten met diverse zogenaamde hypoventilatiesyndromen en met centrale slaapapneu.

 

Maastricht Studie

Het Academisch Slaapcentrum is nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, via onder andere de Maastricht Studie. Deze grootschalige, langlopende studie onder de Zuid-Limburgse bevolking richt zich op het voorkomen, de oorzaken en de bijkomende ziektes van patiënten met type 2 diabetes mellitus (suikerziekte).