MVO-beleidsverklaring

​Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is al jaren een belangrijk thema binnen de organisatie en is ook verankerd in het strategisch beleid 2020-2025. In de MVO-beleidsverklaring is vastgelegd waarom Ciro zoveel waarde hecht aan MVO en wat op dit terrein ondernomen gaat worden.

 

  • Klik hier om de MVO-beleidsverklaring te lezen.