Eigen bijdrage

Indien we een contract hebben met uw verzekeraar betaalt u géén eigen bijdrage, enkel uw (nog mogelijke) verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Dit geldt voor alle gespecialiseerde behandelingen, waaronder een eventueel telefonisch- of videoconsult. 

Academisch Slaapcentrum:
Vergoeding CPAP-apparaat, rijbewijskeuring en eigen risico

Ook bij het Academisch Slaapcentrum betaalt u naast het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico géén eigen bijdrage. Dit geldt ook voor een eventueel telefonisch en/of webcamconsult. Indien tijdens de behandeling in het Academisch Slaapcentrum blijkt dat u in aanmerking komt voor een behandeling met een CPAP-apparaat, dan wordt u persoonlijk door ons ingelicht of het apparaat door de verzekeraar wordt vergoed. Meer informatie over de kosten bij een rijbewijskeuring vindt u hier. Let op, Ciro voert tijdelijk geen CBR-keuringen (rijbewijskeuringen) uit.

Heeft u nog een (volledig) eigen risico?

Indien u wordt doorverwezen naar het Academisch Slaapcentrum van Ciro, worden de intake, het onderzoek en de mogelijk in te zetten behandeling eerst afgeschreven van uw eigen risico. Zodra het eigen risico is gebruikt, gaat de zorgverzekeraar over tot vergoeding van de onderdelen/behandeling die binnen de polisvoorwaarden vallen.

Wanneer u nog een (volledig) eigen risico heeft, kan het zijn dat u na een eerste consult of afspraak een groter deel van het eigen risico kwijt bent, dan u zou verwachten. We leggen in dit document graag uit hoe dit komt.

 

Rekening en overzicht

Via de verzekeraar ontvangt u een overzicht van door zorgverleners ingediende nota’s. Hierop is te zien welke behandelingen in rekening zijn gebracht en hoe de kosten zijn opgebouwd. Heeft u een vraag over de zorgnota, kijk dan op www.dezorgnota.nl, of lees de brochure met informatie over ziekenhuiskosten ‘Wat betaalt u?’ alsmede de checklist ‘Aan alles gedacht?’ met tips voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek. Uiteraard kunt u met een vraag hierover ook bellen naar de afdeling Planning van Ciro via (0475) 587 600.