Wacht - en toegangstijden

Zodra we de schriftelijke verwijzing van de specialist of huisarts (Academisch Slaapcentrum) ontvangen hebben, krijgen onze patiënten een bevestiging. Zij worden dan eerst ingepland voor het beginassessment. Wanneer dit is afgerond, worden patiënten ingepland voor de gespecialiseerde behandelingen.

 

Binnen het Academisch Slaapcentrum vindt de diagnostiek / het slaaponderzoek en behandeling vaak in één dag plaats. 

 

Actuele wacht – en toegangstijden

Graag plannen we iedereen zo snel mogelijk in, maar er bestaat een wacht- en toegangstijd. Eén keer in de maand werken we de actuele tijden bij. In sommige gevallen kan de individuele wachttijd afwijken van de gemiddelde wachttijd.

Peildatum: 10-11-2017

 

Kliniek Ciro

Opname beginassessment longfalen klinisch (toegangstijd) 7 weken
Opname beginassessment longfalen niet-klinisch (toegangstijd) 5 weken
Opname beginassessment hartfalen (toegangstijd) 4 weken
Opname klinische behandeling longfalen (wachttijd) 3 weken

 

Academisch Slaapcentrum

Intake OSAS (toegangstijd) 2 weken
Diagnostiek OSAS* (toegangstijd) 2 weken
Behandeling OSAS** (wachttijd) 1 weken

 

 

Wat betekent dit?

Toegangstijd: het aantal weken tussen de aanmelding van uw verwijzer en het beginassessment of diagnostiek (Academisch Slaapcentrum)
Wachttijd: het aantal weken tussen het behandeladvies en de opname binnen de kliniek of het Academisch Slaapcentrum
Assessment: het intakegesprek maakt onderdeel uit van het beginassessment.

 

Aanvulling Academisch Slaapcentrum

* Diagnostiek en behandeling binnen 1 dag; u ontvangt de ochtend na de diagnostiekmeting (slaaponderzoek) meteen de uitslag. 

** Indien u een behandeladvies heeft ontvangen waarvoor aanvullend (slaap)onderzoek nodig is dan wordt u hiervoor binnen 2 weken ingepland.

 

Berekeningsgrondslag

De 3e vrije afspraakplaats in het afsprakensysteem indien een patiënt gepland wordt voor

  • ‘assessment long- hartfalen’ of het plannen van een patiënt voor de ‘klinische behandeling’
  • diagnostiek OSAS of voor behandeling OSAS