Nieuws

21-04-2021

Hart van Nederland filmt bij Ciro:

“COPD vraagt om specialistische zorg”

Onlangs was Hart van Nederland bij Ciro als gespecialiseerd kennis- en behandelcentrum voor onder andere mensen met COPD en ernstig astma. Zowel dr. Frits Franssen, longarts en bestuurslid van Ciro, als mevrouw Kapteyns, een patiënte die langdurig opgenomen is bij Ciro, werden geïnterviewd. Samen maakten zij inzichtelijk welke specialistische zorg met name patiënten met ernstige obstructieve longziekten nodig hebben. Reguliere zorginstanties, waaronder verpleeghuizen, zijn vaak onvoldoende toegerust om deze patiëntgroep van goede, langdurige, gespecialiseerde zorg te voorzien. Het ontbreekt dan vaak aan specifieke kennis, tijd en middelen om adequaat te kunnen handelen. Zoals mevrouw Kapteyns ook aangeeft: “Als ik op de bel duw, moet er echt snel iemand komen en goed handelen. Minuten duren uren als je het gevoel hebt dat je stikt. Ik moet me veilig kunnen voelen.”

COPD Huis JAN

De opnames bij Ciro maken deel uit van een item over COPD Huis JAN waar dr. Franssen uit persoonlijke titel ambassadeur voor is. COPD Huis JAN is een initiatief van de kinderen van Jan van Ginkel die begin 2019 aan de aandoening overleed. De kinderen hebben aan den lijve ondervonden dat de juiste zorg voor mensen met COPD in de laatste levensfase in Nederland (vrijwel) niet voorhanden is. Met COPD Huis JAN willen ze er in de regio Haaglanden voor zorgen dat COPD-patiënten in de toekomst wél kunnen beschikken over intensieve, specialistische zorg. Maar voordat het huis daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is er nog veel geld nodig. Vandaar dat het COPD Huis de publiciteit zoekt om de urgentie te benadrukken en fondsen te genereren.

Het item wordt 21 april 2021 om 18.00 uur bij Hart van Nederland uitgezonden.