Nieuws

17-02-2022

Longrevalidatie: een lerend zorgmodel? Ingrid Augustin, voorzitter RvB van Ciro, promoveerde op deze vraag

Op 17 februari verdedigde Ingrid Augustin, bestuursvoorzitter van Ciro, aan Maastricht University met succes haar proefschrift met de titel Pulmonary Rehabilitation, a learning health care model? Centrale vraag in het onderzoek is: (Her)kennen we de patiënt met COPD? Doel was om op basis van kenmerken COPD-patiënten te clusteren om zo behandelinterventies te structureren. Een vraag die naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk van Ciro, kennis- en behandelcentrum voor complex chronische longaandoeningen en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

De progressieve longziekte COPD heeft een grote persoonlijke, maatschappelijke en economische impact. Een deel van de COPD-patiënten ervaart meervoudige, complexe problemen en komt in aanmerking voor longrevalidatie. Vaak is de ziekte dan al vergevorderd. In het proefschrift wordt onder longrevalidatie verstaan: een allesomvattende, geïntegreerde behandeling die start met een uitgebreide beoordeling van de longklachten, eventuele andere aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie, én de ervaren ziektelast. “Het gaat om longrevalidatie zoals die in de vijf Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen, waarvan Ciro er een is, geboden wordt”, zo licht de kersverse doctor toe. “Daarbij worden met de patiënt haalbare doelen gesteld en wordt een behandeling op maat geboden.”

Uitkomsten multidisciplinair beoordelen

Uit het onderzoek kwam nadrukkelijk naar voren dat er grote verschillen zijn tussen COPD-patiënten. Het is een zeer heterogene patiëntgroep. Clustering van patiënten op basis van longklachten alleen of in combinatie met andere problemen die niet gerelateerd zijn aan de longen, leidt niet tot klinisch relevante verschillen in het effect van de longrevalidatie. Duidelijk is dat de toegevoegde waarde van deze integrale behandeling ook integraal beoordeeld dient te worden, waarbij je zowel kijkt naar het fysiek functioneren als naar het sociaal en emotioneel functioneren.

Leren van de praktijk

Verder bleek dat longrevalidatiepatiënten baat hadden bij de behandeling. Er was een klinisch relevante verbetering zichtbaar, vooral bij patiënten met een hoge ziektelast. “Maar”, zo stelt Ingrid Augustin “het blijft een uitdaging om de juiste patiënt te identificeren voor de juiste behandeling met de juiste uitkomsten op het juiste moment. COPD-patiënten met meervoudige problematiek – dit zijn patiënten met hoge kosten – vragen om een andere aanpak. Deze studie onderstreept het belang van een uitgebreide beoordeling van deze patiënten en het verzamelen van real-life data uit de klinische praktijk om zo meer inzicht te krijgen in de individuele patiënt. Met deze inzichten kunnen we de juiste, gepersonaliseerde zorg bieden. Kortom: Behandel het individu met de kennis van nu.”